dimarts, 15 de setembre del 2009

La independència que jo vull

Crec que des de l'esquerra independentista hauríem d'esboçar i resumir en 10 punts els eixos que nosaltres defensem per al nostre país un cop sigui lliure. Amb el benentès que per a poder assolir els principis del socialisme que nosaltres defensem ens cal primer assolir la llibertat nacional del nostre país, un país que porta segles sota el jou opressor dels estats espanyol i francès. Sense sobirania és impossible avançar cap a un socialisme democràtic i participatiu.

El que jo defenso pel meu país són les següents premisses.
  1. Anulació de la jurisdicció dels estats espanyol i francès en tot el territori dels Països Catalans i creació d'un marc propi per a tota la Nació Catalana, basat en els principis federatius i de descentralització. Fundació de la República Catalana com a òrgan polític que assumeix la màxima representació del país, en concordança amb els municipis i organitzacions populars.
  2. Erradicació de la pobresa i creació d'estructures estables per fer front al problema de la pobresa i la dependència.
  3. Creació d'una xarxa educativa catalana, popular, de qualitat, laica, que doni cobertura al conjunt de la població del país, a primària, secundària, universitat, formació contínua, formació d'adults, formació professional...
  4. Garantir la cobertura sanitària de qualitat arreu del país i a tota la població. Erradicació de les llistes d'espera
  5. Implementació d'una xarxa de ferrocarril respectuós amb el territori, assequible i de qualitat que posi fi al paradigma de la mobilitat basada en l'ús indiscriminat del vehicle privat. Potenciar la bicicleta, l'autobús i les borses de vehicles com a motors d'una nova mobilitat respectuosa i eficient.
  6. Nacionalització dels sectors econòmics estratègics com ara la banca i algunes branques industrials, així com la fi dels monopolis privats en la gestió de serveis bàsics com ara el gas, l'aigua, l'electricitat, neteges....amb la finalitat de garantir uns serveis públic de qualitat, respectuosos amb l'entorn i les persones.
  7. Restauració del paisatge destruït i internalització del factor ambiental en tots els processos productius i econòmics. Aturar per llei la proliferació d'infrastructures de destrucció massiva vinculades al paradigma del creixement il·limitat del PIB: MAT, autovies, variants, urbanitzacions...
  8. Impulsar un canvi de model productiu i econòmic, basant-lo en la creació de cooperatives i potenciar una democratització urgent d'empreses i centres de treball.
  9. Impuls de la descentralització administrativa i dels centres de decisió en matèria política i econòmica; creació alhora d'organismes populars que canalitzin el dret a la participació en els afers col·lectius d'abast econòmic i polític.
  10. Instauració d'un Renda Bàsica d'Inserció Mínima, que garanteixi la cohesió social i posi les bases per a assolir als Països Catalans una igualtat de drets i oportunitats real.
Un cop assolida la creació d'un marc jurídic pròpi caldria impulsar un procés de negociació i cooperació amb els paísos del nostre entorna amb la finalitat de crear un nou marc polític i econòmic que planti cara al neoliberalisme; per aquest és un procés molt complexe que ara per ara no estem en condicions d'inicar.

1 comentari:

Josep A. Vilalta ha dit...

11- Fomentar l'equilibri territorial, dotant a la totalitat d'habitants de totes les zones del país del mateix nivell de serveis públics