dimecres, 27 d’abril del 2011

Primer debat, a Santa Eugènia i Can Gibert del Pla

La mancomunitat que agrupa la pràctica totalitat d'entitats dels barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla van organitzar, ahir dimarts 26 d'abril, un debat amb els alcaldables de les diferents candidatures que ens presentem a les eleccions municipals.

A partir d'un document que ha elaborat la mateixa mancomunitat es van esbossar propostes i prioritats dels diferents partits, en un format de debat televisiu que emulava el conegut "59 segons". En intervencions d'un minut vam anar desgranant eixos i propostes sobre temes concrets: convivència, urbanisme, equipaments, lleure, comerç, entitats, participació...

Tots els partits tenim propostes a fer, però jo soc del parer que bàsicament els partits el que hem de fer és escoltar més el territori i treballar de forma més consensuada: cedint capacitat de gestió i decisió a la mateixa ciutadania, assumint-ne els riscos i apostant per la descentralització.

Les hortes, els espais públics, la Marfà, Can Ninetes, el Centre Obert, el Centre de Joves, les AMPAs, les escoles, les biblioteques, els carrils bicis, els aparcaments, les activitats, la cultura, la música, l'art, els drets laborals i socials... Tot plegat no pot ser objecte de decisions unilaterals per part del govern municipal, hi ha d'haver diàleg, implicació, participació, debat i territori.