dimecres, 18 de maig del 2011

Educació és futur: construïm les escoles que manquen a Girona

L'Escola Pericot i l'escola Bosc de la Pabordia porten ja massa anys en situació de provisionalitat: una estat que està afectant al correcte desenvolupament de l'activitat escolar d'ambdós centres. Cal accelerar els tràmits per acabar l'edifici que ha d'escollir l'escola Pericot i treure pressió, d'aquesta manera, l'escola del Bosc de la Pabordia, que pateix excessius problemes d'espai i manteniment.

Que aquestes dues escoles es trobin ubicades en barracons al bosc de la Pabordia ens hauria de fer reflexionar. Girona, tota una ciutat educadora, no es pot permetre el luxe de tenir alumnes en aquesta situació de provisionalitat durant tant de temps. Ens convé, doncs, que les coses avancin i que tots els alumnes que hi ha a ambdues escoles puguin tenir una mica clar el seu demà.

Esperem que en un futur no massa llunyà Pericot ja disposi del nou edifici, i que el Bosc de la Pabordia clarifiqui el seu futur.