dimarts, 21 de febrer de 2012

Comissió de seguiment del TAV (I)

Avui dilluns 20 de febrer s'ha celebrat a l'Ajuntament de Girona una sessió de la Comissió de seguiment del TAV. L'última va tenir lloc el 9 de novembre passat. A la reunió d'avui hi havia membres del govern municipal, de l'oposició i tècnics municipals.

Se'ns ha entregat un dossier amb informacions relatives als tres trams:


1) Riudellots-Joan Torró
:

S'informa que ja està instal·lada la catenària a tot el tram i que manquen instal·lar les vies als trams de secció de murs i del túnel entre pantalles. S'informa que ADIF ha construït un edifici als voltants de l'estació de mercaderies que esdevindrà una subestació elèctrica. ADIF (en virtut de la llei ferroviària) no està subjecte a control municipal i no ha informat l'Ajuntament d'aquesta obra.


2) Túnels urbans i estació:

Carrer Francesc Rogés
. Segueixen els treballs de reurbanització del carrer Francesc Rogés. Aquesta setmana s'instal·larà la canonada de distribució de gas i el cost va a càrrec de Gas Natural. Pel que fa als costos de soterrament de les línies elèctriques hi ha un enfrontament entre ADIF i Endesa, ja que cap dels dos vol assumir-ho.

Plaça Europa. S'ha encarregat un estudi de mobilitat a una empresa que treballa amb vàries alternatives. Hi ha debat sobre la possibilitat de fer un gir a l'esquerra cap al carrer Josep Maria Gironella des del Passeig d'Olot (en direcció Salt). La sortida d'autobusos en aquest sector dificulta el trànsit i es treballa per trobar una solució.

Túnel i Estació. Es preveu que a finals de febrer estiguin finalitzats tots els trams del túnel. A mitjans de febrer s'instal·laran dos sonòmetres, un a plaça Europa i un altre a l'avinguda Santa Eugènia. Es preveu que es pugui consultar per internet. Hi ha la previsió que circulin trens en proves a partir de l'1 de juliol. Se'ns informa que el 23 de gener hi va haver una reunió amb les associacions de veïns i comerciants de Sant Narcís i que es va acordar fer una reunió mensual oberta per d'anar fent el seguiment de les obres.

D'especial preocupació pels veïns són els treballs de les rampes d'accés a l'estació intermodal, així com el projecte d'acondicionament dels terrenys desocupats per les obres al Parc Central. Els Serveis Tècnics d'Urbanisme tenen l'encàrrec de redactar un projecte, i veïns i comerciants van demanar de poder participar en la definició de com quedarà l'espai ocupat actualment per les obres.

Sobre el tercer carril se'ns informa que s'ha encarregat un estudi per poder aprofitar el tercer carril i que aquest serà lliurat a ADIF un cop estigui redactat.


3) Sarrià de Ter-Sant Julià de Ramis:

Continuen les tasques d'obra civil de construcció del pou d'extracció de la tuneladora i sortida d'emergència.