dijous, 13 de setembre del 2012

Preparant el Ple de dilluns 17 de setembre

El proper dilluns 17 de setembre hi haurà Ple a l'Ajuntament de Girona. No tenim encara l'ordre del dia però avanço algunes informacions que m'han arribat.

Mocions

En l'apartat de mocions se'n presentaren dues. I seran presentades per entitats, cosa que ens ha d'enorgullir a tots. Hi haurà la que presenten una quarentena llarga d'entitats sobre el projecte ferroviari convencional. La moció la tramita i defensa la Mesa d'Entitats per a la Participació i consistirà en demanar informació i democràcia en relació al projecte de soterrament del tren convencional a Girona, un projecte valorat com a mínim en 500 ME. La següent moció serà per reivindicar el retorn del cabal del Ter i denunciar la privatització d'ATLL, i també serà presentada per entitats, en aquest cas ecologistes. Com no pot ser de cap altra manera la CUP hi votarà a favor.

Urbanisme

Al Ple s'hi porten varies qüestions relacionades amb l'urbanisme. En la Comissió Informativa corresponent el regidor d'Urbanisme i el Cap d'Àrea d'Urbanisme van proposar el següent

  1. Una modificació puntural del PGOU per a redefinir la zona del Pont de la Barca i les edificacions que voregen el riu Ter
  2. Una modificació del PGOU per tal de deixar sense efectes les dues ARE (Àrees residencials estratègiques) que hi ha a la ciutat. Al·leguen que la situació ha canviat i que ja no es requereixen aquestes figures
  3. Una modificació del PGOU per tal de facilitar que el Celler de Can Roca pugui construir uns baixos (una ampliació) a l'edifici que alberga el restaurant. Cal dir que el PGOU no preveu aquesta possibilitat ja que ha esgotat l'edificabilitat en aquest sector. Caldrà valorar molt bé la decisió