divendres, 23 d’agost de 2013

La zona blava, MIFAS i l'escàndol de les externalitzacions

Fa unes setmanes saltava a la premsa que l'entitat social MIFAS perdia el concurs per a gestionar la zona blava i verda de la ciutat de Girona. L'empresa que ha guanyat el concurs és en principi una empresa multinacional de Madrid anomenada SETEX. Una altra empresa multinacional, SABA ha quedat en segon lloc i MIFAS ha estat desplaçada al quart lloc en l'oferta econòmica. D'aquesta manera, una empresa local i social que prestava (i continua prestant) un servei a la ciutat i obtenia uns ingressos amb els quals feia inserció social per a col·lectius amb mobilitat reduïda i amb discapacitació, veu com la seva continuïtat no està assegurada i com moltes persones veuen perillar el seu futur.

El fenomen de l'externalització de serveis municipals que cauen en mans de multinacionals no és nou a la nostra ciutat. El servei de neteja de la ciutat i de recollida de residus està en mans d'una empresa externa, FCC, que en controla el 80% de la gestió. També el servei de neteja de les dependències municipals està en mans d'una multinacional, EULEN, una empresa diversificada i que té negocis fins i tot en seguretat. Així, una empresa que practica l'explotació laboral i expulsa treballadores sindicades gestiona la majoria de blocs de neteja de la ciutat.

L'empresa AGISA, que subministra l'aigua potable a l'àrea metropolitana de Girona, està controlada en un 80% per accionistes vinculats a grans grups financers com La Caixa. És un dels casos més escandalosos perquè l'empresa acumula beneficis a partir d'explotar un dret humà com és l'aigua.

Darrerament s'ha tret a concurs a Girona el subministrament elèctric, i una gran empresa com ENDESA ha guanyat el concurs i durant 2 anys subministrarà l'energia a l'Ajuntament, desplaçant d'aquesta manera a petits grups locals com ara la cooperativa SOM ENERGIA. Un altre cas clamorós és el de la venda de tiquets, que ha estat externalitzat i que gestiona una empresa sevillana anomenada Stendhal Museum Solutions, S.L.

En definitiva, les grans empreses desplacen i arraconen empreses locals del territori i això el que fa és crear desigualtat d'oportunitats. La riquesa generada marxa de Girona i va a engruixir butxaques de magnats i delinqüents encorbatats ben allunyats de la ciutat. És una constant que les grans empreses vagin ocupant territori i aixafant als petits grups locals, la qual cosa ens deixa en una situació d'indefensió perquè estem a mercè de Consells d'Administració foranis i en mans d'uns pocs.

Sobre la política de contractació en podriem parlar molt, però d'entrada penso que la llei no ha d'afavorir de cap de les maneres la proliferació de grans grups empresarials amb els quals les petites empreses locals difícilment poden competir. La valoració de criteris objectius i la valoració és el que té més pes en el còmput global i els plecs de condicions acostumen a afavorir als grans grups, la qual cosa dóna poc marge als propis ajuntaments per fomentar l'empresa local i la prestació de serveis de proximitat. L'obertura de pliques és un ritual en el qual les grans ofertes econòmiques tenen cada cop més pes. Hi ha poc marge polític, i el poc que hi ha es posa al servei dels poderosos, la qual cosa suposa un greuge i una pràctica antidemocràtica.

Des de la CUP estudiarem totes les fórmules possibles per buscar escletxes legals que ens permetin enfrontar-nos a aquestes multinacionals. Sabem que disposen de gabinets jurídics molt potents i que tenen capacitat per imposar condicions i intimidar als ajuntaments democràtics. Però no podem acceptar que el conjunt de serveis que es presten a la nostra ciutat estiguin en mans de desaprensius que únicament busquen benefici econòmic a curt termini. En defensa de Girona i de la seva gent, hi treballarem.