diumenge, 17 de novembre de 2013

Pressupost 2014, la cançó de l'enfadós

Ja estem immersos al darrer trimestre de l'any 2013 i els ajuntaments estan en ple procés de confecció del pressupost municipal. A Girona, la complexa i clara aritmètica local condiciona la tramitació del pressupost, l'eina més important amb què compta un ajuntament per a poder prestar serveis a la ciutadania.

Aquest dilluns 18 de novembre es debat al Ple la proposta que ha confeccionat l'equip de govern de CiU, que amb 10 regidors de 25 governa la ciutat des del passat maig de 2011. Fins llavors les majories aclaparadores del PSC i del tripartit feien tot el procés un plàcid camí on la majoria aritmètica s'imposava. En ambdós models la participació ciutadana sempre ha quedat en un segon terme i la cosa depèn quasi i exclusivament dels electes.

Fa aproximadament 10 dies la CUP va rebre la primera proposta que presentà l'equip de govern i en total s'han produït 3 reunions on s'han intercanviat punts de vista i propostes. De les propostes que ha presentat la CUP cap ha estat acceptada. En la primera reunió se'ns va dir que no hi havia cap acord amb cap altre grup municipal però en la darrera reunió se'ns va dir que ja hi havia un acord. En les ordenances fiscals CiU va arribar a un acord amb el PSC i tot ha conduït a fer pensar que en el pressupost es produirà la mateixa tessitura.

Del total de propostes que se'ns presenten detectem que àmbits com joventut o sostenibilitat no augmenten, que el barri de St Narcís no preveu inversions a part de les reposicions o que les polítiques socials i la formació continuen en la mateixa línia que d'altres anys, sense tenir en compte la greu situació social que vivim.

Donat que els model de ciutat i societat que defensa la CUP  difereix radicalment del model de CiU; davant de la negativa de l'equip de govern a acceptar cap proposta de la CUP; atès l'incompliment d'alguns acords que es va produir arran de l'abstenció de la CUP en les ordenances fiscals 2013; i finalment davant de la priorització de l'acord que ha fet CiU amb d'altres grups municipals, l'assemblea de la CUP va apostar unànimament per materialitzar un vot negatiu

Però el divendres 15 de novembre es va produir una inesperada trucada cap a les 7 del vespre en la qual se'ns deia que no hi havia cap acord tancat amb cap grup i que les inversions per a les reposicions del carrer Bisbe Sibilla i la plaça Montserrat de Sant Narcís perillaven, ja que si el pressupost no passa la votació inicial no es podrà licitar aquestes obres. Curiosament aquesta informació ha arribat a St narcís i ja s'ha produït allò que l'equip de govern buscava. Filtrar una informació sense explicar que hi ha alternatives és una clara maniobra política sense escrúpols!

La política s'ha de moure en el terreny de l'ètica i crec sincerament que el xantatge no entra en aquest camp. Voler condicionar una posició política i utilitzar el xantatge i l'engany no em sembla la millor de les opcions. CiU està en minoria i ha d'arribar a acords, tenir molta paciència i fer les coses amb temps. Però quan es juga a fer política a d'altres nivells i no es dedica la major part de les energies al municipi passa el que passa.

L'assemblea de la CUP considera que l'actitud de CiU i les seves formes, així com la seva proposta regressiva s'ha de respondre amb un vot negatiu. Tanmateix, passi el que passi, la CUP escoltarà la ciutadania en l'assemblea oberta sobre ordenances fiscals (que estan en període d'exposició pública) i pressupostos que farà properament. Nosaltres som transparents i volem escoltar a la gent.

Pressupost 2014 - Ajuntament de Girona
Demandes i propostes del  grup municipal CUP

1. Presidència
- Equiparar el sou del gerent al dels membres de l'equip de govern amb
dedicació exclusiva
- Rebaixar el sou de la resta de càrrecs de confiança de l'equip de govern
- Rebaixar les partides de despeses institucionals i de comunicació
- Rebaixar les despeses vinculades als grups municipals (retribució grup,
indemnitzacions regidors, assessors, etc.)

3. Promoció, polítiques socials i ocupació
- Rebaixa de les partides de promoció turística
- Augmentar les partides destinades a Girona Actua
- Ampliar la partida destinada al foment del cooperativisme
- Ampliar la partida pel projecte Aixequem persianes
- Ampliar partida pel Programa d’Igualtat (Pla de Polítiques de Dones)
- Crear una partida pel Consell Municipals LGTB
- Recuperar dotació de la partida per a reparacions a les escoles

4. Politiques ambientals
- Obrir partida d'inversió per completar la xarxa de carrils bici (proposta Mou-te
en Bici) i crear una nova estació de Girocleta
- Obrir partida per pla pilot de recollida selectiva porta a porta a un barri
- Obrir partida per l’impuls d’un sistema de SDDR
- Central hidroelèctrica de la Marfà
- Auditories energètiques i pla d'eficiència energètica
- Elaboració de la Guia de consum responsable en l'àmbit municipal
- Nova estació de Girocleta a l'àmbit de Sant narcís o a un altre lloc. Pla de millora de la connectivitat i accessibilitat de les estacions actuals
- Projecte de pacificació del trànsit a dos barris
- Recuperació de cisternes de recollida d'aigues pluvials per a l'ús de reg en parcs i jardins

5. Urbanisme i territori
- Obrir partida per al Pla Especial de la Devesa
- Obrir partida pel Pla Especial del Castell de Montjuïc
- Mantenir la partida del Pla Especial de Sant Narcís i ampliar-ne la dotació
- Incrementar la inversió al barri de Sant Narcís per pal·liar l'efecte de les obres del TAV i la crisi
- Crear partida per executar el projecte de naturalització de la llera de l'Onyar al seu tram urbà
- Partida per l'augment i adequació de parcel·les d'horts urbans per a l'autoconsum, com a fórmula per blindar sòl
- Partida per a l'eliminació de flora al·loctona i substitució per autòctona en parcs i jardins, relligant-ho amb la dignificació dels ambients fluvials de Girona

6. Solidaritat i cooperació
- Destinar l'1% dels ingressos propis a solidaritat i cooperació

7. Finançament i operacions de crèdit
- Renegociació dels interessos del deute i les condicions dels crèdits
- Intensificació del treball amb entitats de finances ètiques
8. Participació
- Agument de partida d’inversió als barris (pressupostos participats)
- Redisseny del procés de pressupostos participats