diumenge, 29 de juny del 2014

Algú entén el rebut de l'aigua?

Cada tres mesos ens arriba a les nostres cases el rebut de l'aigua, o sigui quatre cops l'any. Un rebut que es fa dir de l'aigua però que incorpora d'altres conceptes. En aquest mateix rebut s'hi paguen diversos conceptes que no sempre s'expliquen bé. Intentaré fer-ne un breu resum:


1. Concepte d'aigua

  • Un dels conceptes és l'aigua potable que es consumeix, que es desglossa en blocs de consum.
  • Aquí s'incorpora també el manteniment de les infraestructures de la xarxa de subministrament (planta potabilitzadora i instal·lacions del Pasteral, dipòsits d'abastament, xarxa de distribució i comptadors)
2. Concepte repercussió cànon de l'aigua
  • Un altre concepte és el cànon de l'aigua. A la factura no s'explica però es refereix a les depuradores.
3. Concepte de taxa de residus i clavegueram
  • En aquest mateix rebut es cobren també dos elements tan importants com és el manteniment de la xarxa de clavegueram i la gestió dels residus, o sigui, la taxa. 
4. Concepte d'impost d'IVA

L'IVA es carrega sobre dos elements. Un IVA reduït al 10% al consum d'aigua i al cànon d'aigua, i un IVA del 21% carregat a la conservació del comptador.

En definitiva, una manca de transparència i de síntesi clamorosa que l'únic que fa és honor a la voluntat antidemocràtica dels gestors d'aquest servei que, bàsicament, pretenen enriquir-se. En el rebut de l'aigua no hi ha cap mena d'informació sobre el cost del tractament dels residus, cap mena d'informació veraç, llegible i transparent sobre el cost real de la gestió de l'aigua. La ciutadania està pagant uns diners per uns serveis dels quals no en té cap mena d'informació. 

Aquest factura és una tarifa, i per tant som molts els usuaris i usuàries que estem pagant per un servei del qual no en sabem gairebé res. Exigir transparència és apel·lar als drets democràtics i socials de la ciutadania. I quan un servei es privatitza com s'ha fet escandalosament amb el servei d'aigües de Girona (cortesia del PSC, amb el silenci còmplice del tripartit i els aplaudiments de la dreta neoliberal) es perd el control democràtic de la gestió i s'obre la porta a les arbitrarietats, la corrupció i la manca d'eficiència. Una societat madura i democràtica ha d'exigir els seus drets i ser coneixedora dels impactes, problemàtiques i característiques dels serveis a què té accés. 

Per part meva prometo que continuaré denunciant aquesta manca de transparència que tant de mal fa al sistema democràtic i a la ciutadania, així com al medi ambient i la gestió correcta, eficient, democràtica i sostenible dels recursos.