dijous, 23 de febrer del 2017

Que pensa fer l'esquerra amb el col·lapse climàtic i social que s'albira?

Imatge inserida 1Les evidències científiques sobre el canvi climàtic ja no poden amagar-se. La ciència ja ha establert els terminis i els topalls i els límits biofísics del planeta son avui diàfans i evidents. Canvi climàtic, col·lapse dels ecosistemes, peak-oil, esgotament de matèries primeres....s'afegeixen a crisis de refugiats, pobresa i desigualtat, contaminació, fam, extinció d'espècies, degradació d'espais i creixement dels feixisme i fanatismes.

Històricament l'esquerra reclama un estat de benestar per a poder atendre les necessitats socials de la societat, un estat de benestar que actui d'àrbitre enfront del mercat. I avui l'esquerra continua en el mateix esquema, sense tenir en compte que l'estat de benestar ja no es pot finançar perquè la crisi de recursos i el canvi climàtic, impossibiliten seguir explotant la terra amb l'aspiració de rescatar una part de les plusvàlues i destinar-les a finançar l'estat de benestar.  Fins ara dreta i esquerra tenia un consens en destrossar i explotar els ecosistemes, però en ple segle XXI això ja no funciona, hem anat massa lluny i el canvi climàtic i la degradació ambiental ens dibuixen reptes inimaginables per a la nostra pròpia supervivència com a espècie.

Cal per tant repensar nous models socials, de repartir i generar la riquesa. I és evident que el decreixement serà un dels objectius a treballar els propers anys. D'això en parlarem el divendres 24 de febrer a partir de les 7 al Casal Independentista El Forn, amb l'autor del llibre "La izquierda ante el colapso de la civilización industrial, i amb Antonio turiel, ´físic del CSIC. Us hi esperem!