dissabte, 29 d’abril del 2017

Parlem d'energia? ( I )

Som energia. És una afirmació categòrica, no pas meva. La ciència ha determinat que matèria i energia es transformen i que l'úna no s'entèn sense l'altre; l'energia forma part de la nostra vida i nosaltres som vius gràcies a l'energia que consumim en forma d'aliments.L'energia és també segons l'ONU un dret humà, reconegut internacionalment.

L'energia que consumim en diverses formes ( gasolina, gas, electricitat....) ens permet desenvolupar les nostres tasques quotidianes ( desplaçar-nos, cuinar, escalfar-nos, il·luminació, oci....) i mantenir el complex industrial i comercial per a produir bens i serveis. L'ús de l'energia genera uns impactes al clima i al medi, uns impactes que afecten a les generacions futures, les actuals i ad'altres parts del món.
                                                  Resultado de imaxes para MAT 400.000 V
L'energia elèctrica és només una part de l'energia consumida i probablement el gruix dels recursos energètics fòssils son consumits en el transport ( cotxes, avions, vaixells...), en la producció d'electricitat ( centrals de cicle combinat, tèrmiques....), i les activitats primàries ( mineria, agricultura....). Així, l'energia elèctrica  que consumim a les llars és aproximadament un 30% del total d'energia consumida.  L'electricitat produïda i distribuïda a l'estat espanyol és principalment d'origen fóssil o nuclear. Centrals tèrmiques, centrals de cicle combinat, centrals nuclears...son el principal gruix de l'energia generada i només un escàs 2,9 % és d'orígen renovable ( hidroelèctriques, solar tèrmica, solar fotovoltaica, eòlica, geotèrmia...) .

Cal tenir en compte que l'energia primària  fòssil i nuclear, és importada d'altres països: principalment urani, gas, carbó i petroli. Aquesta energia primària importada és la que posteriorment es transforma en energia elèctrica que és abocada a la xarxa i consumida finalment. Tot el procés és responsable de l'emissió de GEH, del fenomen de les portes giratòries, de la centralització i manca de democràcia i transparència, del bloqueig a les energies renovables descentralitzades.

El sistema elèctric català ( que depèn totalment del sistema espanyol)  que opera en règim d'oligopoli. La liberalització de les empreses estatals ( anys 90) va donar lloc a un conglomerat d'empreses privades que es reparteixen el negoci de l'electricitat. Així, les diverses fases del sistema elèctric ( generació, transport, distribució i comercialització) son principalment desenvolupades per la patronal UNESA ( Asociación Española de la Indústria Eléctrica) , un grapat d'empreses que controlen totes les fases de l'energia, des de la producció fins al consum final.

En aquest conglomerat hi ha empreses com ENDESA, Red Eléctrica de España ( REE) o IBERDROLA, que controlen les diferents fases. REE està especialitzada en instal·lació i gestió de xarxes de transport ( MAT) i és l'operador principal del sistema ( vetlla per a garantir la seguretat del subministrament i per mantenir un equilibri entre la gestió i el consum) . En canvi ENDESA i IBERDROLA estan especialitzades en generació ( producció de l'electricitat a partir de diverses fonts )  i la fase de comercialització ( comercialitzar i proporcionar  l'electricitat als clients finals) .

 D'altra banda, la xarxa de distribució ( el cablejat de baixa tensió que connecta les estacions transformadores amb els punts de connexió a les llars i usuàris finals )  està en mans de les empreses comercialitzadores . Fins a un 95% de la xarxa de distribució està en mans d'ENDESA, GAS Natural i  IBERDROLA en règim d'oligopoli. Aquest monopoli impedeix el desplegament de les energies renovables.

Arran d'un decret de liberalització del sistema elèctric, noves operadores van poder entrar a la fase de comercialització. Però una complexa legislació protegeix els privilegis de l'oligopòli elèctric, que manté els seu poder des de l'època del règim franquista; ara per ara és molt difícil modificar aquest rígid esquema de funcionament. Han aparegut noves iniciatives com ara la cooperativa som energia, que actualment ja té més de 30.000 sòcis als quals proposciona electricitat d'origen renovable que obté del mercat majorista i que comercialitza per la via de la certificació.

SOM ENERGIA està intentant tirar endavant projectes de generació i ho fa de la forma més original possible per tal d'esquivar les barreres del Real Decreto por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y producción con autoconsumo, aprovat pel Consell de Ministres l'Octubre de 2015. El RD va posar tantes traves a l'autoconsum i la generació amb energies renovables que molts inversors en energia solar es van arruinar. Han passat 2 anys i l'oligopoli continua amb els seus privilegis blindats. 

El sistema elèctric és una peça indispensable del règim capitalista. La Comissió europea legisla per a convertir la UE en un gran mercat únic energètic, connectat a d'altres parts del món. D'aquesta mnaera,  l'energia emprada és forma massiva per a impulsar el creixement econòmic i garantir els negocis dels poderosos, de les elits, de la Troika i els seus aliats. Pels gestors del capital, l'energia és un negoci més, per a ells no és un dret humà i no hi ha límits biofísics que valguin. L'extractivisme i l'explotació és el binomi pel qual pretenen imposar les seves condicions i engruixir els seus balanços empresarials. 

El sistema elèctric impulsa la maquinària capitalista. A través de la importació i combustió de combustibles fòssils, les grans empreses occidentals  ( amb el suport de dictadures i règims criminals i teocràtics a Orient Mitjà) controlen la geoestratègia mundial i generen un dels problemes més greus als quals s'enfronta la humanitat: el canvi climàtic.