dilluns, 21 de maig de 2018

Reflexions Socio-ambientals ( III)

La indústria tèxtil ha estat la base de la industrialització a molts països, entre ells Catalunya. Els processos industrials vinculats al tèxtil, a la vestimenta, a la moda, a les teles d'usos industrials i agrícoles....són molt agressius ecològicament parlant. I històricament ha estat una indústria on les lluites obreres han sovintejat, a tot arreu, des de Catalunya a Anglaterra, passant pels Estats Units i Canadà i acabant a Xina i Bangladesh.

Les diferents fases del procés productiu ( extracció de matèria primera, creació de la base tèxtil, la confecció, el tint, el filat....) generen un enorme impacte ecològic al medi, ja sigui contaminació als rius o distorsions als ecosistemes a causa del monocutiu de cotó, lli o altres elements vegetals. Però potser la imatge més gràfica és la dels rius contaminats a causa de l'abocament de diverses substàncies tòxiques com els tints.

En aquest article hi ha reflexions interessants sobre l'impacte del tèxtil, ja sigui el residu que genera o l'impacte dels materials emprats. La forma de consumir roba i de gestionar-la és d'una importància cabdal.


La moda tèxtil pot ser sostenible?
http://www.monsostenible.net/catala/noticies/reciclatge-textil:-valoritzar-i-donar-una-segona-vida-als-residus/