diumenge, 16 d’octubre de 2011

100 dies de govern de CiU a Girona, 100 dies d'oposició

El passat 22 de setembre va fer 4 mesos que es van celebrar les eleccions municipals, i el 10 d'octubre va fer 100 dies que el nou govern de CiU dirigeix el consistori gironí. Cal aclarir en primer lloc que no fa 100 dies que hi ha un govern conservador a la ciutat, més aviat fa 32 anys i cent dies que tenim govern conservador perquè és evident que les polítiques impulsades pel PSC no difereixen gaire de les que impulsa l'actual federació.

Dit això faré a continuació un breu repàs de l'empremta que el nou govern està deixant en alguns àmbits i sobretot de les mancances que detectem, que són moltes i variades, i hi tenim força a dir. La CUP en el seu moment ja fa fer un informe, que vam presentar públicament, sobre aquesta qüestió, que us deixo a continuació perquè llegiu: informe de la CUP sobre els 100 dies de CiU a l'Ajuntament de Girona.


Promoció econòmica

L'actual alcalde Carles Puigdemont i el seu equip van posar l’accent durant la campanya electoral, i posteriorment, en la promoció econòmica com a clau per superar la crisi durant el proper mandat. I és evident que a la ciutat hi ha consciència que el problema de l'atur és el primer dels afers que la ciutat necessita solucionar. Però de moment el nou govern no ha concretat mesures per superar l'actual atzucac econòmic, i s'ha limitat a mantenir trobades amb sectors empresarials i a apostar per les infraestructures (TAV, sortida autopista A-7), el comerç, la UdG i la cultura com a eines per sortir de la crisi. Durant la campanya va defensar que Girona podria ser una de les primeres ciutats a sortir de la crisi. Ja veurem on queda.

Des de la CUP creiem que la crisi i la manca de llocs de treball no ha d'esgrimir a les grans empreses de tributar fiscalment, i sobretot que no es poden eliminar mesures ambientals i socials que precisament ens ajuden a sortir d'aquesta recessió. Estarem amatents doncs a què el nou govern no faci concessions als sectors poderosos. Nosaltres defensem una sortida democràtica, solidària, verda i justa a la crisi capitalista. I és per això que continuarem apostant pel comerç de barri i de proximitat, el producte local, el turisme responsable, ecològic i compromès, el cooperativisme, els bancs de l'intercanvi, la formació de qualitat, l'accés al crèdit a través de cooperatives de finances ètiques, l'economia solidària, el transport públic...


Pla de mandat

Finalment s'ha fet públic en un document quines són les grans línies estratègiques que pensa desenvolupar el nou govern durant aquest mandat 2011-2015. La CUP havia reclamat reiterades vegades que es concretés un Pla de mandat que ens ajudi a fer-nos una idea de quines son les intencions del nou govern en àmbits com la cultura, els serveis socials, l'habitatge, el medi natural, l'energia, el patrimoni...

Igual que fa quatre anys, ens hem trobat amb un document que s'assembla més a una declaració d'intencions que a un pla de treball real. De fet, com han dit algunes altres persones, sembla un copia i enganxa del programa electoral de CiU. Com fa quatre anys, doncs, massa vaguetats i poca concreció. No em sembla que aquest document pugui ser una eina útil per fiscalitzar l'obra de govern, ni crec que al mateix equip de govern li sigui un instrument gaire eficaç per planificar la gestió d'aquestes quatre anys.

Menció a part mereix el fet que, com ja passava amb els anteriors governs i també passa altre cop amb aquest, ens vam assabentar de la seva publicació per la premsa. Tota una llàstima que un govern en minoria que diu que basa la seva acció en el diàleg i l'entesa entre els grups, es desmarqui amb un document que no ha debatut ni negociat amb ningú. La informació, transparència i disposició al diàleg que defensa Puigdemont no s'ha vist enlloc, en aquest cas. Justament en el pròxim paràgraf en continuo parlant, d'això.


Participació i transparència

Des pres de molts anys a Girona de governs monocolors socialistes i de dos mandats de tripartit, el nou govern municipal va iniciar el mandat proclamant-se amic de la transparència i la participació. De moment la voluntat d'impulsar els Plens rotatius als barris o la voluntat de modificar el ROM per permetre la participació d'entitats als plens són mesures que podem valorar positivament, tot i que encara no s'han materialitzat. Altres espais de participació oberta són el Fòrum per les obres del TAV o la comissió de seguiment de les obres del carrer Migdia i rodalies, espais que s'han de potenciar, difondre i obrir a més participació de la que hi ha hagut fins ara.

Per això la CUP continuarem treballant per tal que la participació i transparència esdevingui a Girona un dret real al marge del "bon rotllo" dels partits. Participar en Plens, fer-los rotatius per barris, impulsar els pressupostos participatius, fer més audiències públiques, permetre l'accés de les entitats a comissions informatives quan sigui necessari, normalitzar les consultes ciutadanes amb caràcter vinculant... seran eines que la CUP reclamarà constantment al nou govern.


Reestructuració d'àrees i personal

Malauradament un dels vicis de la democràcia és que l'administració pública es converteix a la pràctica en una corretja de transmissió del govern de torn. I CiU s'ha afanyat a reestructurar l'Ajuntament i introduir canvis que podríem qualificar de bruscos. Entenem que cal respectar unes mínimes formes i que aquests canvis han d'estar justificats més enllà de l'autoritat que confereix al nou govern la legitimitat de ser els guanyadors de les eleccions.


Retallades

A hores d'ara sabem ben poc de les intencions del nou govern en aquest sentit, i les poques informacions que ens van arribant no són més que rumors sense base. Tanmateix tot fa pensar que les polítiques de retallades impulsades pel govern de la Generalitat tindran continuïtat al món local. Allà hi serem per combatre-les amb totes les nostres forces. En aquest sentit, ens oferim al govern de Puigdemont per arribar a acords en l'àmbit socioeconòmic que evitin l'aplicació de retallades i que no posin en perill la cohesió social.


Urbanisme

La CUP ha manifestat des de fa anys la seva preocupació per les noves zones urbanitzables del Parador del Güell (Hortes de Santa Eugènia) el Pla de Baix de Domeny i la Coma (Avellaneda), i ha manifestat la necessitat de recuperar aquests espais requalificats com a urbanitzables en plena eufòria i bombolla urbanística. Desconeixem els plans de l'equip de govern però pressionarem fort en aquest sentit.

D'altra banda la reforma del carrer Migdia i rodalies reconfigurarà a fons l'Eixample, i cal aprofitar aquesta oportunitat per millorar la vialitat i la qualitat de vida a tot aquest sector. Finalment la CUP apostarà per la peatonalització de barris i carrers i treballarà per revisar el Pla Especial del Barri Vell a fi d'evitar la seva previsible tematització


Devesa

El nou govern de Carles Puigdemont ha emplaçat a la ciutadania a tornar a encetar el debat sobre la Devesa i des de la CUP estem oberts al diàleg. Però la degradació de la Devesa i del conjunt del parc és un fet evident que es fa palès amb el temps, i la redacció i aprovació del Pla d'Usos de la Devesa no ha servit de moment per aturar aquesta tendència. Restem a l'espera, però la Devesa no pot esperar eternament. En primer lloc cal descartar definitivament el pavelló planificat per l'anterior govern, i en última instància implementar les mesures adients per potenciar el parc i preservar-lo.


Parc Central

Les obres de la nova estació del TAV i tot el remenament relacionat amb les obres d'aquesta faraònica infraestructura han malmès i inutilitzat el parc central. ADIF i el nou govern ja parlen de propostes i projectes però cal tenir ben clar que aquest parc és el principal punt verd d'una zona tan densament poblada com és la confluència de Sant Narcís, l'Eixample, Sta. Eugènia i Devesa-Güell. Seguirem amb atenció aquest tema, que s'ha de tractar més enllà de la premsa.Obres del TAV i projecte ferroviari
Portem més de 3 anys d'obres a la ciutat i han estat uns anys de calvari pels veïns i veïnes més afectats, als barris de Sant Narcís molt especialment i en menor mesura als barris de la Devesa-Güell, Santa Eugènia-Can Gibert i Fontajau.

Tot un procés complex d'unes obres faraòniques que el temps s'està encarregant de demostrar que va ser un error des d'un començament. Un procés que es veurà agreujat pel projecte de tren convencional que a hores d'ara encara no es coneix, i que pot perpetuar les obres a la ciutat.

En tot aquest procés ADIF és qui ha manat i l'Ajuntament s'ha mostrat submís i ha actuat com ha pogut. Ha mancat informació i transparència, i els veïns més afectats n'estan fins al capdamunt. No entraré en un joc de demagògies suades ni diré que jo o la CUP tenim la solució, però és evident que eines com el Fòrum per les Obres del TAV han de ser més potenciades, i que l'equip de govern ha de fer-se ressó de les queixes i demandes ciutadanes.

Aquesta guerra només la guanyarà la ciutat si va tota unida: veïns, entitats, ajuntament..., és l'única fórmula per fer tot aquest sidral menys traumàtic. Convé estar amatents a les propostes que veïns i entitats facin, i el context de crisi també pot ser determinant. La celebració del II Fòrum el passat divendres va ser un bon espai de trobada i diàleg que ha de continuar. Cal plantar cara a ADIF, valorar i estudiar totes les propostes ciutadanes, inclosa la d'aprofitar el túnel del TAV per ubicar-hi el convencional.


Edifici Modern

Els dos partits representats al nou consistori i que tenien funcions de govern a l'anterior mandat (PSC i ICV-EUiA) van presentar una moció el passat setembre on proposaven emprendre el procés per iniciar el projecte de reforma de l'edifici, que incloïa un centre cívic per al Barri Vell, dues sales pel Truffaut i la seu de Film Office. Paral·lelament l'actual equip de govern convergent plantejava sense detalls un nou projecte. La CUP al seu torn ha obert una ronda de contactes amb entitats i ciutadans per aclarir quin seria el millor projecte amb el benentès que el Barri Vell necessita un centre cívic i espais per a la cultura popular. Des del nostre punt de vista la participació ha de ser clau en aquest projecte perquè la decisió és complexa i molt important per la ciutat. Hem demanat formalment una visita a l'edifici, oberta a entitats, sobre el terreny que ens ajudi a prendre una decisió.


Polítiques ambientals

El Pla de govern presenta algunes propostes interessants com ara la renaturalització de la llera de l'Onyar o la intenció de reforçar la generació d'energia hidroelèctrica amb la sèquia Monar. Des del nostre punt de vista cal prioritzar, blindar i garantir les polítiques ambientals en àmbits com el transport públic, la reducció dels residus, l'estalvi i l'eficiència energètic, la bona gestió de l'aigua i la promoció i defensa del territori i els hàbitats. Des del nostre punt de vista qüestions tant sensibles com les ambientals necessiten una acurada gestió i per això creiem que ubicar tots aquests àmbits en una regidoria delegada, que a més comparteix competències amb participació ciutadana res eficàcia a la gestió municipal en aquestes qüestions, que ha de ser valenta i decidida.


Fires

Més enllà de la previsible retallada pressupostària i de la improvisació derivada en bona mesura del retard en la formació del nou govern, no podem fer un judici contundent en aquesta edició que comença d'aquí a dues escasses setmanes. Tanmateix, els anuncis fets a la premsa per Marta Madrenas (regidora de Promoció i Ocupació) i per Jordi Fàbrega (regidor de Sostenibilitati Participació, i Projecte Ferroviari) ens fan pensar que l'any 2012 la cosa es complicarà D'una banda l'obsessió gairebé malaltissa amb les Barraques i la por, també malaltissa, amb els actes populars al carrer, fan pensar que una mena de revolució conservadora està en marxa a Girona. Afortunadament, el pes de desenes d'entitats i de centenars de persones implicades en l'organització de les Fires no es pot menystenir. Donem ple suport a les Fires Populars i les Fires en general perquè la cultura popular és un motor de cohesió.


Barris

Hi ha molta feina a fer als barris, manquen equipaments, cal ubicar nous serveis, arreglar carrers, gestionar conflictes, i sobretot dignificar-los i creure-hi. Carles Puigdemont ha manifestat reiteradament la seva estima pels barris de la ciutat i en el Pla de Mandat s'hi recullen algunes propostes interessants, tenint en compte el context de crisi en què ens trobem i la més que previsible contenció pressupostària.

La CUP farà tot el possible per seguir sent la veu del carrer i dels barris, i dedicarem molt de temps a visitar sectors i racons de la ciutat, amb la intenció de traslladar propostes i treballar en la mesura del possible per millorar les coses.


Conclusions

100 dies de govern convergent, un govern "bipartit" en què el braç ultraconservador d'UDC es fa sentir, i en què l'ànima sobiranista de CDC conviu sense contradiccions amb l'autonomisme latent i transversal de la federació. Després de 32 anys de governs del PSC (amb els tics autoritaris que tant hem patit) ara encetem una nova etapa amb un nou equip de govern de tall conservador que, més enllà d'un alcalde reconegut i coneixedor de la ciutat i que també és diputat, compta amb un equip de regidors poc coneixedors de la ciutat. No ho plantejo necessàriament com un demèrit perquè tothom té dret a començar de nou i a bastir un projecte nou amb persones noves.

Des del meu punt de vista la situació actual requereix grans dosis de dedicació i sacrificis personals. Ens pertoca garantir drets socials, proveir serveis i gestionar des de la proximitat, el diàleg i la sinceritat. S'ha acabat l'època de les grans promeses i dels brindis al sol, la feina dels propers anys, tant del nou govern com de l'oposició, ha de ser escoltar molt, treballar fort i arriscar-se en defensa dels més febles, plantar cara als poderosos i gestionar correctament les demandes veïnals.