dimecres, 22 octubre de 2014

Que diu Fomento sobre el TAV de Girona i el Parc Central?

Aquesta és la nota de premsa que Fomento va publicar després de mantenir la reunió amb representants de l'ajuntament de Girona i la Generalitat.  Però no hi ha cap document escrit que formalitzi l'acord, això és només una nota de premsa. 

Gómez-Pomar se reúne con el alcalde de Girona y representantes de la Generalitat de Cataluña para avanzar en los trabajos del complejo ferroviario de esta ciudad


Madrid, 16 de octubre de 2014 (ministerio de Fomento)

El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, se ha reunido hoy con el alcalde de Girona, Carles Puigdemont i Casamajó, para continuar avanzando en la coordinación de los proyectos ferroviarios en esta ciudad.

A la reunión también han asistido el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, así como, por parte de la Generalitat de Cataluña, el secretario general de la Conselleria de Interior y el director general de Infraestructuras de Mobilidad Terrestre de la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad.

Este encuentro forma parte del ciclo de reuniones de trabajo que se vienen manteniendo desde hace un año, entre representantes del Ministerio de Fomento y del Ayuntamiento de Girona. La última de ellas tuvo lugar el pasado 10 de septiembre.

El objeto principal de la reunión que hoy se ha celebrado ha sido el intercambio de información entre las distintas administraciones, para seguir avanzando coordinadamente en los proyectos pendientes.

Actuaciones en el complejo ferroviario de Girona
El principal objetivo de la reunión ha sido el de revisar en qué estado se encuentran las obras en curso. Los principales compromisos que se han alcanzado son los siguientes:

  • Las obras pendientes de integración urbanística de las calles Josep María Gironella, Plaza de Europa y Paseo de Olot se iniciarán el próximo mes de noviembre, estando prevista su finalización en marzo de 2015.
  • El ministerio de Fomento convocará, en los próximos días, una reunión con representantes del Ayuntamiento para presentarles la actuación de reposición de la losa en el sector Parc Central, cuyo proyecto está redactando Adif. Una vez consensuada la actuación, se prevé que las obras podrían comenzar a mediados de enero de 2015. En noviembre, Adif llevará a cabo el asfaltado de la calle Oviedo.
  • El Ministerio se ha comprometido a estudiar la propuesta planteada por el Ayuntamiento para desmontar el cañón de acceso desde la estación de ferrocarril al edificio satélite (AVE). En caso de ser viable esta actuación, su financiación correspondería al Ayuntamiento de Girona. Asimismo, el Ministerio de Fomento realizará la apertura de un nuevo acceso lateral al mencionado edificio satélite.
  • En la zona de Mas Gri, el Ministerio de Fomento llevará a cabo las actuaciones necesarias para prevenir afectaciones provocadas por lluvias intensas. Se estima que a finales de año se podría presentar al Ayuntamiento el proyecto de reposición.

  • Adif está realizando un estudio acústico sobre el viaducto de la línea convencional. Una vez se conozcan sus conclusiones se tratará el tema con el Ayuntamiento.

  • El Ayuntamiento de Girona presentará al Ministerio de Fomento una propuesta para ejecutar la integración ambiental del viaducto, al objeto de que se analice su viabilidad.

Plan de Autoprotección del Complejo Ferroviario de Girona
Un segundo tema en la agenda del encuentro ha sido el Plan de Autoprotección del Complejo Ferroviario de Girona. Los representantes del Ministerio de Fomento han indicado que finalizarán la mayor parte de las actuaciones solicitadas por la Conselleria de Interior en los meses de octubre y noviembre. Además, se completará el estudio de la ventilación del túnel en este mes de octubre, también requerido por ella.

dimarts, 21 octubre de 2014

La nota de premsa sobre l'acord Fomento-Ajuntament de Girona

A continuació enllaço la nota de premsa que l'equip de govern de CiU ha emès sobre la reunió entre l’Ajuntament de Girona i el Ministeri de Foment celebrada el passat divendres: 

La reunió entre l’Ajuntament de Girona i el Ministeri de Foment aquest migdia a Madrid ha servit per continuar avançant en la coordinació dels projectes ferroviaris de la ciutat i arribar a un compromís ferm que permetrà l’acabament de les obres de l’antic Parc Central. A la reunió hi han assistit, per part de l’Ajuntament de Girona, l’alcalde de la ciutat, Carles Puigdemont, i el regidor del Projecte Ferroviari, Carles Ribas; per part del Ministeri de Foment, el secretari d’Estat d’Infraestructures, Transport i Habitatge, Julio Gómez-Pomar, i el secretari general d’Infraestructures, Manuel Niño, i, per part de la Generalitat de Catalunya, el secretari general d’Interior, Josep Martínez,  i el director general d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre del Departament de Territori i Sostenibilitat, Xavier Flores.

Per l’Ajuntament, aquesta reunió inicia l’etapa final per a la normalització de la principal zona afectada per les obres, que començaran en breu i permetran, en un termini curt de temps, la recuperació i obertura a la ciutat, en primer lloc, dels espais que afecten la zona sud de l’antic Parc Central (zona restant de la plaça d’Europa, connexió amb el carrer de la Creu, zona de l’antiga Boireta) i, posteriorment, la part restant, la de la llosa. En aquest sentit, el Ministeri de Foment ha indicat que les obres pendents d’integració urbanística dels carrers de Josep Maria Gironella, la plaça d’Europa i el passeig d’Olot s’iniciaran el proper mes de novembre i està previst que finalitzin el març del 2015. Pel que fa a la llosa, el Ministeri de Foment convocarà, en els propers dies, una reunió amb representants de l’Ajuntament per presentar-los l’actuació de reposició de la llosa en el sector del Parc Central, el projecte de la qual està redactant Adif. Un cop consensuada aquesta actuació, es preveu que les obres puguin començar a mitjan de gener del 2015.En la reunió s’ha parlat del passadís cobert que connecta en superfície les dues estacions (la convencional i la del TAV), sobre el qual el ministeri de Foment estudiarà la proposta de substitució per una marquesina, tal com demana l’Ajuntament, amb la voluntat de trobar una solució que satisfaci les dues parts. En cas de ser viable aquesta actuació, el seu finançament correspondria a l’Ajuntament de Girona. Així mateix, el Ministeri de Foment realitzarà l’obertura d’un nou accés lateral a l’edifici satèl·lit (TAV).L’Ajuntament també ha posat sobre la taula aspectes relacionats amb el viaducte (l’informe sobre el seu estat estructural, la definició de pantalles acústiques en determinats trams, les propostes municipals per a una major integració urbana i ciutadana i el seu embelliment, etc.) i reposicions pendents sobre les quals Foment ja ha pres la decisió d’executar, com és el reasfaltatge del carrer d’Oviedo, que Adif portarà a terme al novembre. Sobre el viaducte, Adif està realitzant un estudi acústic sobre el viaducte de la línia convencional. Un cop se’n coneguin les conclusions es tractarà el tema amb l’Ajuntament. L’Ajuntament de Girona, per la seva banda, presentarà al Ministeri de Foment una proposta per executar la integració ambiental del viaducte, per tal que se n’analitzi la viabilitat.Finalment s’ha tractat a fons la qüestió de seguretat i l’incident ocorregut fa quinze dies i que va provocar la inundació dels túnels i la interrupció del servei amb Figueres i França. L’Ajuntament ha plantejat la millora de les solucions d’urgència que s’han adoptat aquests dies, el cobriment del forat per on es va introduir l’aigua al túnel i que no es descarti el cobriment de la zona del pou d’atac de la tuneladora, tal com està previst en el projecte original. A la zona de Mas Gri, el Ministeri de Foment ha assenyalat que portarà a terme les actuacions necessàries per prevenir afectacions provocades per pluges intenses. S’estima que a finals d’any es podria presentar a l’Ajuntament el projecte de reposició.El Ministeri de Foment ha ratificat el seu compromís a complir amb els requeriments que els ha efectuat el Departament d’Interior perquè finalment s’homologui el Pla d’Autoprotecció, i s’ha compromès també a resoldre les deficiències assenyalades per l’Ajuntament en les sortides d’emergència exteriors. Per la seva banda, Foment ha insistit a ratificar la seguretat de la infraestructura i del servei, i en aquest sentit s’ha compromès a fer arribar un informe tècnic on es reculli l’evolució de la incidència des del primer moment en què se’n va tenir coneixement i les mesures adoptades des d’aleshores.En relació amb aquest aspecte, els representants del Ministeri de Foment han indicat que finalitzaran la major part de las actuacions sol·licitades pel Departament d’Interior de la Generalitat durant els mesos d’octubre i novembre i que es completarà l’estudi de la ventilació del túnel durant aquest mes d’octubre.

dilluns, 20 octubre de 2014

Girocleta


Soc usuari habitual del servei de Girocleta. I sóc un defensor del sistema de transport públic basat en la bicicleta, alhora que sóc un ferm defensor d'aquest mitjà de transport. Penso que la bicicleta té molt de futur i que una revolució està en marxa. Encara no hem vist res perquè la mobilitat urbana i interurbana ha d'explorar molts camins que facilitin el desplegament de tot el potencial de la bicicleta.


A Girona, certament la Girocleta ha suposat una petita revolució. Hi ha més 1500 usuaris que cada dia es desplacen utilitzant aquest magnífic mitjà de transport i contribueixen a fer la ciutat més amable, menys sorollosa i menys contaminant. Si el nombre d'usuaris es doblés en els propers 2 anys aconseguiriem situar la nostra ciutat al mapa de ciutats valentes, modernes, funcionals i sostenibles.

El servei de Girocleta ens està ajudant a assolir aquest ambiciós objectiu. I val a dir que des que el servei és públic i està gestionat de forma pública tot va molt millor. Ironies de la vida, el tripartit el va externalitzar i CiU n'ha recuperat la gestió pública. Ja té nassos que sigui la dreta pura i dura de CiU la qui municipalitzi aquest servei.

En tot cas, cal trencar una llança a favor de l'equip humà que gestiona el servei. La seva professionalitat, dedicació i empenta faciliten que uns quants gironins tinguem una vida més agradable. Tot el meu reconeixement a aquest magnífic equip i la feina que fan.

Els reptes del segle XXI piquen a la porta, la crisi inacabable econòmica, energètica i social apreta i la bicicleta té molt a dir. Espero que els propers anys aconseguim preparar la ciutat i el conjunt metropolità de les nostres comarques per a la mobilitat del segle XXI i espero que la xarxa de carrils bici urbans i interurbans es desplegui de forma eficient, ràpida i sòlida. La Girocleta ens ajudarà a assolir-ho.

dissabte, 18 octubre de 2014

La pobresa té nom i cognoms a Girona

Ahir es commemorava el Dia Internacional per a l'Eradicació de la Pobresa, una diada que des de l'any 1992 reconeix l'ONU. Segurament aquestes diades internacionals son irrellevants i tenen poca incidència en les agendes governamentals i ciutadanes d'aquest segle XXI. Tanmateix ens serveixen per reivindicar coses que considerem justes o inacceptables.

Efectivament, la pobresa existeix a la Girona del Vol Gastronòmic, les estrelles michellin i el dispendi de les obres d'art. Posaré un exemple que em serveix per il·lustrar aquesta realitat. Els meus fills van a una escola pública de Girona i alguns dels seus companys de classe son persones molt pobres. Un amic del meu fill, d'origen marroquí, té un pare jove i amb empenta. Cada dia porta la canalla a l'escola i ens saludem, veig que d'altres famílies autòctones l'ignoren o el menystenen. Deixa la canalla a classe i marxa a cavall de la seva bicicleta. Comença el seu itinerari diari pels contenidors del barri i dedica unes quantes hores a caçar rampoines i estris per vendre. Fa la mateixa operació a d'altres barris de la ciutat.

Aquesta és una realitat diària de molts gironins, que es troben amb la indiferència i insolidaritat dels gironins que encara tenim la sort de conservar una feina. Aquest conciutadà nostre no té feina i fa el que pot per sobreviure. Dedica moltes hores a remenar la brossa i en dedica unes altres a estudiar alemany amb la vista posada a trobar una feina al país de la Merkel. Em diu que parla 4 llengues ( àrab, francès, català, castellà i ara aprèn l'alemany) i no aconsegueix trobar cap feina a Girona. Té 3 fills i pateix per ells. No m'atreveixo a indagar més però intueixo que té problemes per garantir els subministraments d'electricitat, aigua, gas i menjar. Desconec si pot pagar el lloguer però em temo el pitjor. És una persona emprenadora i culte que ha quedat atrapada a les teranyines de l'exclusió i la pobresa.

I aquesta Girona oprimida i castigada conviu amb plena normalitat i quotidienitat amb la Girona de l'ostentació. Dissortadament el món de desigualtats i polaritats que tants anys hem denunciat s'està arrelat i normalitzant. No crec en la beneficiència ni en l'assistencialisme. Crec en l'horitzontalitat i la igualtat de drets i oportunitats. Crec que el model d'excel·lència a què ens hem abocat per cortesia de les polítiques neoliberals impulsades per la dreta salvatge ha contribuït poderosament a aquest marc de desigualtats i classisme en què s'ha convertit la nostra societat.

Des dels ajuntaments es pot fer feina tot i que cal denunciar el municipalisme insuficient del país. El 70% dels impostos se'ls queda l'estat, el 20% la Generalitat i només un raquític 10% els ajuntaments. I a això hi hem d'afegir una evasió fiscal compulsiva que practiquen els empresaris i les grans fortunes, la qual cosa ens aboca a una estructura fiscal de pandereta que ens impedeix corregir amb majúscules el marc de desigualtats vigent. Però tot i així considero que podriem fer més per reequilibrar les coses. A Girona cal acabar amb despeses supèrflues com ara les del fons Santos Torroella i invertir més en serveis socials i en rescat a les persones.

divendres, 17 octubre de 2014

Novetats sobre les obres del TAV i el Parc Central

Ahir a 2/4 de 9 de la nit els portaveus municipals vam ser convocats a l'ajuntament de Girona i se'ns va informar dels detalls de la reunió. La premsa recull fil per randa tot el que ahir se'ns va dir.

Ahir dijous 17 d'octubre es va produir una reunió entre representants de l'equip de govern de Girona i d'altres del ministeri de Foment. La reunió es va produir a Madrid. A la reunió hi havia representants de la Generalitat també. 

Per part meva vaig detectar una alegria quasi desbordada per part de l'alcalde i el regidor d'Urbanisme que van assistir a la reunió. Diuen que finalment el ministeri de  Fomento ha assumit les negociacions i expliquen que Fomento té ganes d'acabar les obres i enllestir-ho tot. Expliquen que l'episodi de la inundació ha fet saltar les alarmes i ha fet "posar les piles" al ministeri i als seus responsables polítics. Sembla ser que ADIF ha estat arraconat de les negociacions i ja no són els interlocutors. 

Amb tot vaig preguntar si els acords assolits estan recollits per escrit i els dos representants de CiU expliquen que no cal i que un conveni triga molt a redactar-se. Diuen que les promeses fetes son una garantia i que ja estem al final de les obres, i que cal valorar-ho molt positivament. Vaig expressar els meus dubtes. Dit això en cap moment es va parlar de compensacions a veïns i comerciants. Una qüestió que hem d'abordar en el Ple extraordinari o sigui que ja podem anar reservant una partida del pressupost de 2015. 
El calendari al parc Central
En aquest sentit, Foment va indicar que les obres pendents d'integració urbanística dels carrers de Josep Maria Gironella, la plaça d'Europa i el passeig d'Olot s'iniciaran aquest mes de novembre i està previst que finalitzin el març de l'any vinent.
Pel que fa a la llosa, Foment convocarà, en els propers dies, una reunió amb representants de l'Ajuntament per presentar-los l'actuació de reposició, el projecte de la qual està redactant Adif. Un cop consensuada l'actuació, es preveu que les obres comencin el gener de l'any 2015. Per l'alcalde, el projecte a la llosa serà molt similar al que planteja el consistori. "Ara ja podem dir que som al final de les obres", va esmentar.
En la reunió també es va parlar del passadís cobert que connecta en superfície les estacions de Renfe i del TAV (conegut com a "finger"). Foment estudiarà la proposta de substitució per una marquesina, tal com demana el consistori, per trobar una solució que satisfaci les dues parts. Malgrat que ha quedat descartat el soterrament del passadís, com havia demanat inicialment el consistori, l'intervenció permetria creuar el Parc. En cas de ser viable aquesta actuació, el seu finançament correspondria a l'Ajuntament. Així mateix, Foment, a més obrirà un nou accés lateral a l'estació del TAV.
Viaducte i carrer Oviedo
L'Ajuntament també va posar sobre la taula aspectes relacionats amb el viaducte (l'informe sobre el seu estat estructural, la definició de pantalles acústiques en determinats trams, les propostes municipals per a una major integració urbana i ciutadana i el seu embelliment, entre altres) i reposicions pendents sobre les quals Foment ja ha pres la decisió d'executar, com és el reasfaltatge del carrer d'Oviedo, que Adif portarà a terme al novembre. Sobre el viaducte, Adif està realitzant un estudi acústic sobre el viaducte de la línia convencional. Un cop se'n coneguin les conclusions es tractarà el tema amb l'Ajuntament. El consistori, per la seva banda, presentarà a Foment una proposta per executar la integració ambiental del viaducte, per tal que se n'analitzi la viabilitat.
Informe sobre la inundació
Foment també va voler insistir en ratificar la seguretat de la infraestructura i del servei ferroviari, i en aquest sentit va apuntar que farien arribar un informe tècnic on es reculli l'evolució de la incidència al túnel del TAV arran de les pluges des del primer moment en què se'n va tenir coneixement i les mesures adoptades des d'aleshores.
En relació a la seguretat, els representants del Ministeri de Foment van indicar que finalitzaran la major part de las actuacions sol·licitades pel Departament d'Interior durant els mesos d'octubre i novembre i que es completarà l'estudi de la ventilació del túnel durant l'octubre.
Pel que fa al parc Central, l'Ajuntament va explicar que Foment s'ha compromès en breu, i en un termini curt de temps, les tasques permetran la recuperació i obertura a la ciutat, en primer lloc, dels espais que afecten la zona sud de l'antic Parc Central (zona restant de la plaça d'Europa, connexió amb el carrer de la Creu, zona de l'antiga Boireta) i, posteriorment, la part restant, la de la llosa.