divendres, 24 octubre de 2014

Un McDonals a les Hortes de Santa Eugènia

Fa 10 anys una colla d'entitats es van mobilitzar en defensa de les Hortes de Santa Eugènia. El regidor d'urbanisme del tripartit, Joan Pluma, va pactar amb propietaris i equip de govern, requalificar una part de les hortes per fer-les urbanitzables. Darrera l'operació hi ha havia plans per construir hotels i altres serveis; era l'època daurada de l'especulació immobiliària, però la irrupció de la crisi va abortar l'operació.

L'equip de govern de CIU va heretar una zona urbanitzable sense projectes damunt la taula i és clar, la dreta política i econòmica ha fet la seva feina. Els propietaris dels terrenys, l'equip de govern i dos promotors ( MCDonalds i LIdl)  han arribat a un acord que es va materialitzar fa uns mesos al Ple de Girona amb els vots favorables del PSC, CIU i PP més algun que altre no adscrit.

Les hortes de Santa Eugènia perden definitivament una porció important que s'hauria pogut rehabilitar i recuperar. Tindrem una nova àrea comercial a tocar de les hortes i d'un barri nou amb poc comerç de barri. El poc comerç de barri que encara resta acabarà de ser destruït per la força centrípeta d'aquestes noves superficies comercials, entre elles un MCDonals, paradigma del fasfood i el shitfood. On podria haver-hi un espai de cultiu d'aliments km0 hi haurà una aberració de restaurant que es dedica a explotar laboralment la classe treballadora i a emmalaltir la salut de les persones a base de fomentar el menjar porqueria.

La CUP va votar en contra d'aquesta operació i de la mateixa manera que fa 10 anys la CUP va mobilitzar-se en defensa de les Hortes de Santa Eugènia, podem dir que hem perdut una batalla però la guerra continua.

dijous, 23 octubre de 2014

Les misèries d'un partit que ha segrestat les polítiques ambientals

Sobre l'afer intern que ha viscut Unió Democràtica de Catalunya fa pocs dies a Girona no em pronunciaré perquè ni m'interessa ni val la pena. Però el fet que una qüestió tant estratègica i transcendent com és la regidoria de medi ambient ( reconvertida en sostenibilitat) estigui en mans d'un representant de l'Opus Dei més radical i conservador no pot passar desapercebut.La famosa carta que ha publicat Diari de Girona denota que efectivament Jordi fàbrega mai ha estat la persona idònia per encapçalar aquesta regidoria. La manca d'empenta i sensibilitat ambiental d'aquesta persona el va inhabilitar des del primer dia per imprimir ritme i empenta a l'àrea de sostenibilitat i és una llàstima perquè s'han perdut més de tres anys valuosos.

Vivim una era d'incerteses ambientals en l'àmbit global que té repercussions locals i la indiferència i fredor que ha demostrat aquesta persona ( en coherència amb la seva ideologia) envers els problemes ambientals han paralitzat el desplegament d'una estratègia transversal que hauria de capgirar alguns dels problemes ambientals que patim. I en termes globals es pot dir que més enllà d'honroses excepcions, les polítiques ambientals mai han estat cap prioritat de l'alcalde Puigdemont i el seu equip. Han preferit fer concessions a sectors econòmics com el del turisme i els congressos que no pas escoltar i atendre les demandes ambientals.

 Pel camí queden promeses de restaurar ribes i lleres de l'Onyar i el tràmit del Pla de Mobilitat ( afortunadament en mans d'una regidoria amb més sensibilitat) però pel camí queda abordar una més eficaç política de residus, una millorar en la gestió i estalvi de l'aigua, l'energia, avenços en educació ambiental ( trista, enyorada i desmantellada Caseta de la Devesa!), millores en biodiversitat i gestió del territori, signatura de convenis, aplicació de setmanes europees, més suport a entitats ambientalistes i política transversal  que situi en un apartat destacat de l'agenda de govern tot el que fa referència al medi ambient i les derivades socials.

Carles Puigdemont va prendre el relleu a 32 anys d'equip de govern del PSC i els aires de canvi que s'albiraven es van convertir ben aviat ( per la via d'un cartipàs pactat a base de quotes i equilibris de partits i poder) en una continuïtat conservadora que ve de molt lluny. El regidor Jordi fàbrega, fidel a la ideologia ultraconservadora, es va acomodar al càrrec per anar fent la viu viu i canviar-ho tot per a què tot continui igual, al més pur estil "Gatto Pardo".

Des de l'oposició d'esquerres se li ha demanat la dimissió fins a dues vegades, primer la CUP i després ICV però no ha servit de res. El resultat és que tenim un equip de govern sense propostes i políticament esgotat. La federació conservadora que aparentment va prendre el relleu al tripartit no dóna per més i molt probablement les urnes s'encarreguin de demostrar-ho. Dit això també és cert que la dreta econòmica, política i social sap perfectament que Girona és una plaça forta per ells. I això convé no oblidar-ho, però en parlarem en un altre article.

dimecres, 22 octubre de 2014

Que diu Fomento sobre el TAV de Girona i el Parc Central?

Aquesta és la nota de premsa que Fomento va publicar després de mantenir la reunió amb representants de l'ajuntament de Girona i la Generalitat.  Però no hi ha cap document escrit que formalitzi l'acord, això és només una nota de premsa. 

Gómez-Pomar se reúne con el alcalde de Girona y representantes de la Generalitat de Cataluña para avanzar en los trabajos del complejo ferroviario de esta ciudad


Madrid, 16 de octubre de 2014 (ministerio de Fomento)

El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, se ha reunido hoy con el alcalde de Girona, Carles Puigdemont i Casamajó, para continuar avanzando en la coordinación de los proyectos ferroviarios en esta ciudad.

A la reunión también han asistido el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, así como, por parte de la Generalitat de Cataluña, el secretario general de la Conselleria de Interior y el director general de Infraestructuras de Mobilidad Terrestre de la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad.

Este encuentro forma parte del ciclo de reuniones de trabajo que se vienen manteniendo desde hace un año, entre representantes del Ministerio de Fomento y del Ayuntamiento de Girona. La última de ellas tuvo lugar el pasado 10 de septiembre.

El objeto principal de la reunión que hoy se ha celebrado ha sido el intercambio de información entre las distintas administraciones, para seguir avanzando coordinadamente en los proyectos pendientes.

Actuaciones en el complejo ferroviario de Girona
El principal objetivo de la reunión ha sido el de revisar en qué estado se encuentran las obras en curso. Los principales compromisos que se han alcanzado son los siguientes:

  • Las obras pendientes de integración urbanística de las calles Josep María Gironella, Plaza de Europa y Paseo de Olot se iniciarán el próximo mes de noviembre, estando prevista su finalización en marzo de 2015.
  • El ministerio de Fomento convocará, en los próximos días, una reunión con representantes del Ayuntamiento para presentarles la actuación de reposición de la losa en el sector Parc Central, cuyo proyecto está redactando Adif. Una vez consensuada la actuación, se prevé que las obras podrían comenzar a mediados de enero de 2015. En noviembre, Adif llevará a cabo el asfaltado de la calle Oviedo.
  • El Ministerio se ha comprometido a estudiar la propuesta planteada por el Ayuntamiento para desmontar el cañón de acceso desde la estación de ferrocarril al edificio satélite (AVE). En caso de ser viable esta actuación, su financiación correspondería al Ayuntamiento de Girona. Asimismo, el Ministerio de Fomento realizará la apertura de un nuevo acceso lateral al mencionado edificio satélite.
  • En la zona de Mas Gri, el Ministerio de Fomento llevará a cabo las actuaciones necesarias para prevenir afectaciones provocadas por lluvias intensas. Se estima que a finales de año se podría presentar al Ayuntamiento el proyecto de reposición.

  • Adif está realizando un estudio acústico sobre el viaducto de la línea convencional. Una vez se conozcan sus conclusiones se tratará el tema con el Ayuntamiento.

  • El Ayuntamiento de Girona presentará al Ministerio de Fomento una propuesta para ejecutar la integración ambiental del viaducto, al objeto de que se analice su viabilidad.

Plan de Autoprotección del Complejo Ferroviario de Girona
Un segundo tema en la agenda del encuentro ha sido el Plan de Autoprotección del Complejo Ferroviario de Girona. Los representantes del Ministerio de Fomento han indicado que finalizarán la mayor parte de las actuaciones solicitadas por la Conselleria de Interior en los meses de octubre y noviembre. Además, se completará el estudio de la ventilación del túnel en este mes de octubre, también requerido por ella.

dimarts, 21 octubre de 2014

La nota de premsa sobre l'acord Fomento-Ajuntament de Girona

A continuació enllaço la nota de premsa que l'equip de govern de CiU ha emès sobre la reunió entre l’Ajuntament de Girona i el Ministeri de Foment celebrada el passat divendres: 

La reunió entre l’Ajuntament de Girona i el Ministeri de Foment aquest migdia a Madrid ha servit per continuar avançant en la coordinació dels projectes ferroviaris de la ciutat i arribar a un compromís ferm que permetrà l’acabament de les obres de l’antic Parc Central. A la reunió hi han assistit, per part de l’Ajuntament de Girona, l’alcalde de la ciutat, Carles Puigdemont, i el regidor del Projecte Ferroviari, Carles Ribas; per part del Ministeri de Foment, el secretari d’Estat d’Infraestructures, Transport i Habitatge, Julio Gómez-Pomar, i el secretari general d’Infraestructures, Manuel Niño, i, per part de la Generalitat de Catalunya, el secretari general d’Interior, Josep Martínez,  i el director general d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre del Departament de Territori i Sostenibilitat, Xavier Flores.

Per l’Ajuntament, aquesta reunió inicia l’etapa final per a la normalització de la principal zona afectada per les obres, que començaran en breu i permetran, en un termini curt de temps, la recuperació i obertura a la ciutat, en primer lloc, dels espais que afecten la zona sud de l’antic Parc Central (zona restant de la plaça d’Europa, connexió amb el carrer de la Creu, zona de l’antiga Boireta) i, posteriorment, la part restant, la de la llosa. En aquest sentit, el Ministeri de Foment ha indicat que les obres pendents d’integració urbanística dels carrers de Josep Maria Gironella, la plaça d’Europa i el passeig d’Olot s’iniciaran el proper mes de novembre i està previst que finalitzin el març del 2015. Pel que fa a la llosa, el Ministeri de Foment convocarà, en els propers dies, una reunió amb representants de l’Ajuntament per presentar-los l’actuació de reposició de la llosa en el sector del Parc Central, el projecte de la qual està redactant Adif. Un cop consensuada aquesta actuació, es preveu que les obres puguin començar a mitjan de gener del 2015.En la reunió s’ha parlat del passadís cobert que connecta en superfície les dues estacions (la convencional i la del TAV), sobre el qual el ministeri de Foment estudiarà la proposta de substitució per una marquesina, tal com demana l’Ajuntament, amb la voluntat de trobar una solució que satisfaci les dues parts. En cas de ser viable aquesta actuació, el seu finançament correspondria a l’Ajuntament de Girona. Així mateix, el Ministeri de Foment realitzarà l’obertura d’un nou accés lateral a l’edifici satèl·lit (TAV).L’Ajuntament també ha posat sobre la taula aspectes relacionats amb el viaducte (l’informe sobre el seu estat estructural, la definició de pantalles acústiques en determinats trams, les propostes municipals per a una major integració urbana i ciutadana i el seu embelliment, etc.) i reposicions pendents sobre les quals Foment ja ha pres la decisió d’executar, com és el reasfaltatge del carrer d’Oviedo, que Adif portarà a terme al novembre. Sobre el viaducte, Adif està realitzant un estudi acústic sobre el viaducte de la línia convencional. Un cop se’n coneguin les conclusions es tractarà el tema amb l’Ajuntament. L’Ajuntament de Girona, per la seva banda, presentarà al Ministeri de Foment una proposta per executar la integració ambiental del viaducte, per tal que se n’analitzi la viabilitat.Finalment s’ha tractat a fons la qüestió de seguretat i l’incident ocorregut fa quinze dies i que va provocar la inundació dels túnels i la interrupció del servei amb Figueres i França. L’Ajuntament ha plantejat la millora de les solucions d’urgència que s’han adoptat aquests dies, el cobriment del forat per on es va introduir l’aigua al túnel i que no es descarti el cobriment de la zona del pou d’atac de la tuneladora, tal com està previst en el projecte original. A la zona de Mas Gri, el Ministeri de Foment ha assenyalat que portarà a terme les actuacions necessàries per prevenir afectacions provocades per pluges intenses. S’estima que a finals d’any es podria presentar a l’Ajuntament el projecte de reposició.El Ministeri de Foment ha ratificat el seu compromís a complir amb els requeriments que els ha efectuat el Departament d’Interior perquè finalment s’homologui el Pla d’Autoprotecció, i s’ha compromès també a resoldre les deficiències assenyalades per l’Ajuntament en les sortides d’emergència exteriors. Per la seva banda, Foment ha insistit a ratificar la seguretat de la infraestructura i del servei, i en aquest sentit s’ha compromès a fer arribar un informe tècnic on es reculli l’evolució de la incidència des del primer moment en què se’n va tenir coneixement i les mesures adoptades des d’aleshores.En relació amb aquest aspecte, els representants del Ministeri de Foment han indicat que finalitzaran la major part de las actuacions sol·licitades pel Departament d’Interior de la Generalitat durant els mesos d’octubre i novembre i que es completarà l’estudi de la ventilació del túnel durant aquest mes d’octubre.

dilluns, 20 octubre de 2014

Girocleta


Soc usuari habitual del servei de Girocleta. I sóc un defensor del sistema de transport públic basat en la bicicleta, alhora que sóc un ferm defensor d'aquest mitjà de transport. Penso que la bicicleta té molt de futur i que una revolució està en marxa. Encara no hem vist res perquè la mobilitat urbana i interurbana ha d'explorar molts camins que facilitin el desplegament de tot el potencial de la bicicleta.


A Girona, certament la Girocleta ha suposat una petita revolució. Hi ha més 1500 usuaris que cada dia es desplacen utilitzant aquest magnífic mitjà de transport i contribueixen a fer la ciutat més amable, menys sorollosa i menys contaminant. Si el nombre d'usuaris es doblés en els propers 2 anys aconseguiriem situar la nostra ciutat al mapa de ciutats valentes, modernes, funcionals i sostenibles.

El servei de Girocleta ens està ajudant a assolir aquest ambiciós objectiu. I val a dir que des que el servei és públic i està gestionat de forma pública tot va molt millor. Ironies de la vida, el tripartit el va externalitzar i CiU n'ha recuperat la gestió pública. Ja té nassos que sigui la dreta pura i dura de CiU la qui municipalitzi aquest servei.

En tot cas, cal trencar una llança a favor de l'equip humà que gestiona el servei. La seva professionalitat, dedicació i empenta faciliten que uns quants gironins tinguem una vida més agradable. Tot el meu reconeixement a aquest magnífic equip i la feina que fan.

Els reptes del segle XXI piquen a la porta, la crisi inacabable econòmica, energètica i social apreta i la bicicleta té molt a dir. Espero que els propers anys aconseguim preparar la ciutat i el conjunt metropolità de les nostres comarques per a la mobilitat del segle XXI i espero que la xarxa de carrils bici urbans i interurbans es desplegui de forma eficient, ràpida i sòlida. La Girocleta ens ajudarà a assolir-ho.