dimecres, 21 de desembre de 2011

Conductors perillosos i vianants en perill a Girona 2

La mobilitat en vehicle genera una sèrie d'efectes col·laterals negatius que cal estudiar i analitzar amb molta cura. No és aquest l'objecte d'aquest article que ara enceto, no, això ho deixarem per més endavant. Em limitaré ara només a assenyalar un problema que hi ha al voltant d'uns equipaments que hi ha a la zona de Girona 2, uns problemes de seguretat viària i qualitat de vida.

A l'escola Marta Mata i a d'altres equipaments de la zona hi ha un seguit d'usuaris preocupats per les altes velocitats dels cotxes que circulen per Lluís Pericot, que arriben a doblar la màxima velocitat permesa, 40 quilòmetres hora. Aquest és un problema que tenim a molts centres escolars de la ciutat, però que en aquest cas és especialment intens atesa l'elevada velocitat dels cotxes i el creixent perill per a la seguretat de les persones.

La rotonda que distribueix el trànsit entre els carrers Reggio Emilia, Lluís Pericot i Riu Freser és força perillosa perquè hi ha poca visibilitat, i els vianants que travessen el carrer Reggio Emilia no disposen de prou seguretat. Caldria fer-hi alguna actuació per a disminuir la velocitat dels vehicles (el disc de limitació de velocitat a 40 és insuficient). És una demanada dels centres escolars del sector i de molts ciutadans usuaris dels serveis que hi ha a la zona.