dimarts, 15 de gener del 2013

Resum del Ple del dilluns 14 de gener

Un Ple llarg el d'avui. A priori semblava que havia de ser curtet però la cosa s'ha allargat fins ben bé la una de la matinada. S'hi han debatut qüestions de cabdal importància, com ara la reforma del Passeig Canalejas i el Passeig de la Devesa, la reclassificació urbanística de l'Aurora, els serveis de Teleassistència, el Pla Local de Joventut o una nova ordenança de plaques identificatives d'obres ordinàries i menors.

També hi ha hagut mocions, en favor d'en Lluís Maria de Puig, per a redefinir nous usos socials dels solars abandonats o a favor de les ciutats en transició (lluita contra el canvi climàtic i per adaptar-se a la nova situació de crisi energètica imminent). Totes tres s'han aprovat.

Moltes preguntes dels grups municipals. Per part de la CUP, en Carles, l'Anna i jo mateix n'hem formulat unes quantes. Hem donat suport als processos judicials en que es troba immers l'Alcalde a causa de l'acció de l'estat; hem preguntat sobre la situació de les escoles de música de la ciutat; sobre l'estat de la frontissa de Santa Eugènia i sobre la situació de l'aparcament del Pallol i sobre el Xalet Tarrús. També sobre la Mercè i per quina raó no s'hi poden celebrar concerts i actes per part d'algunes entitats; i sobre les taxes que es cobren a algunes entitats per a poder reunir-se en equipaments.

Finalment em quedo amb la darrera que he fet jo mateix. He esmentat el fet  que un grup d'empresaris de sector turístic i alguns professionals del sector es van reunir el dijous passat amb la Junta de Portaveus Municipals de l'Ajuntament per tal de demanar-los més partides de promoció turística ara que s'acosten els pressupostos. En aquesta línia la CUP ha proposat que també s'escolti a d'altres col·lectius com els sindicats i les entitats, ja que ens sembla un bon costum escoltar la ciutadania que està preocupada i amoïnada per la ciutat. El que no em sembla bé és que el privilegi (de reunir-se amb tota la Junta de Portaveus en vigílies de les negociacions per aprovar el Pressupost Municipal) s'atorgui al sector empresarial vinculat al turisme i la restauració. En tot cas el "privilegi" l'ha de tenir el conjunt de la ciutadania; obrir espais previs de trobada amb sindicats, entitats, treballadors per compte pròpia, col·lectius, associacions... a fi i efecte d'entaular un diàleg profund i sincer amb la ciutadania. Això fins que Girona no es doti d'una eina d'intervenció més participativa a l'hora de confeccionar el Pressupost Municipal.