dimarts, 28 de gener del 2014

L'oportunitat del Pla de Mobilitat de Girona

A la darrera sessió celebrada de la Taula de Mobilitat es van presentar i debatre propostes que poden esperonar la ciutat a esdevenir per fi un referent en polítiques de mobilitat. Així, el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) que finalment s'implantarà és una oportunitat per avançar en aquesta línia, perquè l'endarreriment que porta Girona en aquest camp és notori i cal molta feina (més enllà de promeses i titulars) si no volem quedar-nos a mig fer.

Els responsables de l'estudi encarregat per l'equip de govern van exposar els resultats, dels quals s,'extreu que, efectivament, les propostes presentades per entitats i grups municipals han estat ateses. La proposta consensuada parteix de la base de trenar l'actual i existent xarxa ciclable i afegir-hi nous carrils bici de múltiples tipologies. La CUP va presentar diverses propostes i a priori han estat acceptades en el PMU.

La novetat és que es presenten fins a 8 nous carrils bici repartits per tota la ciutat. A la zona del Pont Major hi haurà un carril bici que seria Zona 30 – carril bici segregat. A la Rambla Xavier Cugat- Pont de la Barca un Carril bici calçada (s’elimina un carril als cotxes). S'ha incorporat una novetat original que consistirà en crear un nou carril bici sota el viaducte, d'1 km de longitud. També, en aquesta zona de la ciutat, es crea un nou carril bici segregat al carrer Jaume I. Hi haurà una vorera bici a la plaça Constitució i s'elimina un carril.

El centre neuràlgic de la ciutat es connectarà amb Santa Eugènia a través d'un nou carril bici des del carrer Nou fins a Santa Eugènia que serà segregat al carrer mestre Civil i es traurà un carril de circulació al carrer Santa Eugènia. Al carrer del Carme és un tram complex i s'hi crearà una zona 30 amb esquenes d'ase per a pacificar el trànsit i a la part central s'hi deixarà un carril unidireccional. També al carrer Pericot i Montilivi es farà un carril bici segregat unidireccional a cada calçada. Cap al centre de la ciutat, al carrer Migdia, s'hi farà una zona de cohabitació zona 30 + carril segregat de Caldes de Montbui al centre. Finament al barri de Sant Narcís, al carrer Oviedo hi haurà un carril bici segregat i es treurà un carril de circulació.

Transparència, seguretat i calendari

Des de la CUP valorem positivament aquesta presentació, però insistim en que cal materialitzar els acords i executar-los. A més, hi volem afegir tres punts que considerem del tot prioritaris. Primer, el PMU ha de ser accessible i per això reclamem que es pengi al web municipal per a poder ser consultat per la ciutadania i que es destinin els recursos necessaris per tal de difondre'l i fer-lo arribar a tots els sectors de la ciutat. Segon, reclamem prioritzar els carrils bicis segurs enfront de les apostes de disseny o de cedir més espai als cotxes. Tercer, reclamem fixar uns terminis d'execució raonables i que s'incorporin les estacions de Girocleta existents i futures en la planificació de la xarxa.

Altres línies d'acció

D'altra banda, tal i com vam proposar a la comissió de Transition Town de la Taula pel Canvi Climàtic, considerem que els equipaments públics de la ciutat són grans generadors de mobilitat obligada i cal arribar a acords amb les Escoles Verdes per a impulsar plans pilot de mobilitat sostenible personalitzada. També proposem que els centres de treball del centre fomentin el car sharing, l'ús de la bicicleta o el transport públic. D'aquesta manera podem contribuir a moderar l'ús del vehicle privat i buidar la ciutat de vehicles motoritzats. Sön algunes idees en què continuarem treballant d'ara endavant.