dijous, 12 de juny del 2014

Taula per la Pobresa Energètica


Recentment es va reunir la Taula sobre Pobresa Energètica de Girona, un òrgan creat fa uns mesos a l'Ajuntament de Girona a instàncies d'un acord del ple. A la reunió hi van ser presents membres dels grups municipals i tècnics de Sostenibilitat i Serveis Socials. També hi van assistir dues entitats en qualitat d'observadors.

Es va fer una repassada de la feina feta des de l'última reunió i es van posar damunt la taula alguns dels reptes que té la ciutat en matèria de pobresa energètica, un fenomen que ha emergit amb força arreu de Catalunya. Es va comentar que la treva hivernal proposada pel govern espanyol no ha servit per res, ja que les famílies que no han pogut pagar els rebuts d'electricitat i gas durant l'hivern han vist com acumulaven un deute que no podran pagar mai.

També es va informar del bo social que l'Ajuntament ha fet públic, obert a famílies amb problemes i a persones en situació d'atur o risc d'exclusió social. Però també expliquen que pràcticament no hi ha hagut peticions. Sembla ser que cal un informe de Serveis Socials per a beneficiar-se d'aquest bo i hi ha d'haver una petició formal.

Mesures a fer amb la pobresa energètica (electricitat)

Es va explicar que hi ha dificultats per trobar un interlocutor d'ENDESA. Que una cosa és la comercialitzadora i l'altre la companyia i que tots s'espolsen les responsabilitats. També es va comentar que hi ha talls a la ciutat i que molta gent manté la seva situació de pobresa energètica en silenci, la qual cosa dificulta detectar més el fenomen i combatre'l. Per part nostra vam proposar que es faci un front comú amb l'associació de municipis i la federació de municipis. El fenomen és global i un sol ajuntament té poc marge però si s'uneixen forces per fer front al problema i a les companyies, aquestes no podran ignorar centenars de municipis reclamant solucions.

Nosaltres vam posar damunt la taula que el fenomen de la pobresa energètica és una conseqüència derivada de l'estructura antidemocràtica i ineficient de l'oligopoli energètic, controlat per una patronal del sector que es caracteritza per l'opacitat i la corrupció (portes giratòries), la ineficiència (model centralitzat i no renovable). També vam comentar que hem de contribuir al canvi de model i que hem d'apostar fort per les cooperatives energètiques com ara SOM ENERGIA.

Per part dels serveis tècnics s'explicà que es volen fer auditories a les llars per ser més eficients. Rebaixar la potència contractada, potenciar les bombetes de baix consum, difondre la tarifa discriminada... En aquest punt nosaltres vam proposar de fer xerrada i trobades per explicar la factura elèctrica i desxifrar la complexa informació que hi ha. Una vegada més SOM ENERGIA pot ser clau en aquest aspecte.

Gas butà i gas natural

Es comenta que les bombones de gas butà poden contribuir a solucionar un greu problema perquè són barates i amb 3-4 bombones es pot passar un hivern. Caldrà explorar aquesta possibilitat i planificar un possible desplegament de bombones a la ciutat. Pel que fa al gas natural no s'ha treballat aquest tema.

Pobresa hídrica

Un altre problema greu a la ciutat és la pobresa hídrica. L'Ajuntament proposa crear un nou tram de tarificació ecosocial. S'ha de fer una previsió dels possibles talls a la ciutat i de les famílies que no poden pagar l'aigua. Es faria un nou tram de fins a 3m3 per llar que s'incrementaria en funció dels membres de la unitat familiar. A la reunió vam proposar que s'informi la ciutadania enviant una circular amb cada factura de l'aigua.

Moció

A la reunió també vam exposar una moció que fa mesos vam presentar al Ple i que per majoria se'ns va demanar de retirar i presentar a la Taula. Hi ha molts punts, alguns d'ells tècnics, però els dos primers punts són que s'acceptin noves entitats a la Taula (Xarxa per la Sobirania Energètica, Assemblea d'Aturats/des i Aigua és Vida) i que es treballi amb la Taula creada al Parlament de Catalunya.

A tall de reflexió

El fenomen de la pobresa energètica i hídrica existeix des de fa molts anys, però l'actual context de crisi l'ha incrementat. Els municipis tenen poc marge per actuar però és evident que ho han de fer i això vol dir entre d'altres coses qüestionar l'actual sistema que genera aquestes problemàtiques. Cal fer plans de rescat de famílies i persones i alhora cal avançar cap a un nou model de gestió de l'energia i l'aigua que prioritzi els interessos del bé comú per sobre dels interessos privats d'una minoria. L'energia i l'aigua són béns de primera necessitat i no pot ser de cap de les maneres que qui pren decisions que afecten a una majoria siguin minories privilegiades.

Els ajuntaments hem de fer un front comú i fer pinya contra els interessos que regeixen els opacs, blindats i allunyats Consells d'Administració de les multinacionals que tenen el monopoli de l'energia i l'aigua a Catalunya. Cal avançar cap a les remunicipalitzacions i la democratització de l'energia i l'aigua,  és a dir redemocratitzar els recursos en benefici del bé comú. Tot un repte complex i ple d'interrogants però imprescindible d'abordar en aquests temps que ens ha tocat viure.