divendres, 1 d’agost del 2014

Cal fer al·legacions al Pla de Mobilitat Urbana de Girona


El 25 d'agost finalitza el termini per fer al·legacions al Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de Girona. Aquesta és una eina que és clau per als propers anys i ens ha de permetre capgirar el model de mobilitat vigent a la nostra ciutat, massa basat en l'ús del vehicle privat.


La llei 9/2003 de mobilitat posa les bases per a planificar i ordenar la mobilitat a Catalunya i progressivament els municipis, les comarques, les àrees urbanes estan redactant els seus plans de mobilitat. Personalment penso que fins que no es faci una aposta clara i de país dificilment podrem substituir l'actual model de mobilitat per un de nou que sigui menys contaminant, perillós, car i insostenible. Hi ha una guia editada que és molt interessant i aporta molta informació.

La llei va definir unes Directrius Nacionals de Mobilitat i va establir els Plans Directors de Mobilitat , que tenen abast provincial. A les comarques gironines hi ha un PDM que preveu moltes mesures (la majoria d'elles no s'ha desenvolupat ni aplicat), una d'elles és el PMU del municipi de Girona. Malauradament no hi ha cap llei ni norma que obligui a planificar la mobilitat a nivell d'aglomeració i Girona i els municipis de l'àrea metropolitana (Salt, Vilablareix, Sarrià de Ter, Fornells, Sant Gregori, Celrà, Aiguaviva...) no estan treballant plegats i de forma coordinada en una qüestió tant estratègica com és la planificació de la mobilitat.

Per mi h ha tres elements bàsics per abordar aquesta qüestió. La bicicleta com a eina revolucionària, capaç de convertir-se en una eina de masses que esdevingui protagonista de la mobilitat arreu del país, sobretot a les ciutats. També el transport públic, principalment el tren i l'autobús, és un potent revulsiu que pot ajudar-nos a superar l'actual atzucac en què ens trobem. Un transport públic basat en preus assequibles, en unes rodalies ben connectades i en una intermodalitat intel·ligent i eficaç que estructuri el territori i democratitzi l'accessibilitat de la ciutadania. I finalment aprendre a compartir cotxe i planificar rutes, ja sigui amb mitjans com el car sharing o simplement agafant l'hàbit de compartir.

Però en tot això hi ha un aspecte que és imprescindible, la consciència ambiental de la ciutadania. Mentre aquest aspecte no avanci dificilment aconseguirem capgirar les coses i sortir de l'actual situació.

En tot cas ara és un bon moment per fer al·legacions al Pla i que cadascú hi digui la seva. Per desgràcia els mecanismes democràtics de i transparència de l'administració son encara molt limitats i una part important de la ciutadania desconeix aquests procediments. Qui vulgui pot adreçar-se a l'ajuntament i entrar aquestes al·legacions.