dimarts, 11 de novembre del 2014

La nova Clínica Girona i la privatització de la sanitat

Des de fa uns mesos hi ha un punt encallat a l'ajuntament de Girona, el trasllat de la Clínica Girona a la carretera Barcelona. Hi ha qui considera això com una simple operació urbanística sense més. Bé, segur que el tema urbanístic és complex però passa que a aquestes alçades cada cop som més que no ens creiem segons quins contes de fades.

Fa uns mesos el regidor d'Urbanisme va portar al Ple de l'ajuntament de Girona un avanç per aprovar el trasllat, que implica entre d'altres coses una operació entre dos propietaris privats. L'operació consisteix en que el propietari de la clínica es ven l'actual edifici a un client i amb els ingressos obtinguts s'adquireixen nous terrenys a la zona de la carretera Barcelona i es construeix un nou edifici.

Aparentment és només una qüestió d'urbanisme però ens ensumem que aquí hi ha molt més. La privatització de la sanitat pública, hàbilment planificada pel Conseller Boi Ruiz i els seus sicaris, s'està desplegant de forma implacable a Catalunya. I està clar que la Clínica Girona és una de les potes claus del nou sistema sanitari català, amb més pes i preeminència del sector privat. Un petit detall és que els mitjans de comunicació públics catalans cada cop reben més diners per a publicitar la sanitat privada.

Caldrà estar amatents a aquesta complexa operació urbanística, que malgrat ser una simple cortina de fum, amaga també qüestions inquietants com per exemple la manca de participació en la definició del nou espai que generarà la marxa de la clínica Girona. Però com ja he dit, això és el detall irrellevant perquè el que hi ha de fons és molt més greu.