dilluns, 9 de maig del 2011

Obrir l'Ajuntament a la participació ciutadana

Un dels principals eixos programàtics de la CUP és fer de les institucions espais oberts i democràtics per a la presa de decisions i la gestió dels afers públics. A Girona, en concret, fa anys i anys que reclamem una política de participació ciutadana més valenta, que superi les dècades de governs municipals tancats, i de formes opaques de prendre decisions.

És per això que al programa electoral hem incorporat l'elaboració i desplegament d'un Pla Director de Participació Ciutadana. Creiem que és imprescindible que la ciutat es doti d'un document estratègic que ens permeti planificar la transició de l'Ajuntament de Girona i la resta d'organismes i ens municipals, cap a una situació d'autèntica democràcia participativa.

En el marc d'aquest pla creiem que s'hauria d'impulsar un projecte de pressupostos participatius, una reforma del Reglament Orgànic Municipal (ROM) perquè la ciutadania pugui intervenir als plens, un replantejament de la figura dels regidors i regidores de barri, i l'habilitació de mecanismes de participació en els principals temes i projectes de ciutat.

Són només algunes de les propostes que fem en aquest camp, en què creiem que cal treballar de valent. Una altra aposta que fem és que la regidoria de participació ciutadana pengi de l'àrea d'alcaldia. La política de participació ha de ser transversal, hem d'aconseguir implicar-hi totes les àrees, i pensem que aquesta mesura ho facilitaria.