dimecres, 29 de juny del 2011

Urgeix convocar la Taula de la Mobilitat

Girona té una extensió i densitat demogràfica, i és una ciutat connectada amb un seguit de municipis perifèrics que conformen la denominada àrea metropolitana de Girona, que aplega uns 11 municipis i agrupa a més de 200.000 ciutadans i ciutadanes, amb el consegüent flux de trànsit de viatges i mercaderies, principalment per carretera (camions, furgonetes i cotxes privats) que tot això provoca.

La preeminència en els desplaçaments diaris és del vehicle privat, i molt lluny queden l'ús del bús públic (per bé que insuficient ) i de la bicicleta (que no disposa d'una xarxa de carrils bici prou implantada i estesa). Menció a part mereix l'ús del ferrocarril, força ineficient i amb poca cobertura territorial i horària. Val a dir que la implantació a Girona de la Girocleta és una mesura que va en la bona direcció, però cal treballar més per estendre-la als municipis veïns i convertir aquest servei en una eina de mobilitat arrelada i útil.

D'altra banda fa 3 anys que a Girona es van encetar les obres del TAV, un colossal projecte que té la ciutat potes enlaire i que ha complicat encara més la mobilitat a Girona i rodalies, especialment als barris més afectats, com ara Sant Narcís. En aquest temps, el barri ha vist com perdia places gratuïtes d'aparcament de vehicles, i com s'hi han implantat zones blaves sense diàleg que estan sent infrautilitzades.

Gestionar la mobilitat no és gens fàcil. Sóc dels que creu que el nostre paradigma de mobilitat basat en el vehicle privat és irracional i impossible de mantenir. Emet emissions de C02 i fomenta el canvi climàtic, genera sorolls i ocupació agressiva dels espais públics, necessita l'ampliació contínua de la xarxa viària, amb el consegüent impacte al territori i al país... L'alternativa hauria de ser triple: més transport públic (bus, tramvia, tren convencional modernitzat i amb cobertura territorial i horària...) més ús de la bicicleta, i aprendre a compartir el vehicle privat i reduir-ne l'ús.

Però l'administració ha de fer el paper que li toca, i hem de començar pel nostre mateix municipi. Cal convocar la Taula de la Mobilitat a Girona, convidar les entitats i associacions del territori, parlar de les zones blaves de Sant Narcís, iniciar un debat sobre les zones verdes, posar sobre la taula els terminis de les obres del TAV, del tren convencional, parlar sobre la xarxa de carrils bici, sobre l'ATM... En definitiva, definir entre tots i totes quina mobilitat volem i quins consensos assolim com a ciutadans/es amb el nostre municipi pel avançar cap a un nou model de mobilitat.