divendres, 2 de setembre de 2011

La llei Òmnibus i els ocells fringíl·lids

Els ocells fringíl·lids són unes aus de mida petita, amb un vol molt característic, i sobretot uns excel·lents cantaires. Ocells com la cardina (fotografia), el pinsà comú, el passerell, el verdum, el gafarró... són molt apreciats en alguns sectors, principalment pel seu cant, i en algunes ciutats catalanes (Vic, Ripoll, Olot...) s'hi fan concursos de cant d'ocells engabiats.

El costum d'engabiar ocells fringíl·lids ve de lluny, i la captura es practica en diferents modalitats: vesc, xarxa de terra... Fa uns anys i fruit d'aquesta pressió cinegètica les poblacions de fringíl·lids van minvar força a Catalunya, ja que els ocells havien de fer front també a d'altres amenaces com ara l'afectació als hàbitats, les fumigacions en entorns rurals i agrícoles...

Darrera de tot aquest món s'hi amaga un bon negoci i evidentment la trama d'il·legalitats (venda il·lícita, captures indiscriminades...) està a l'ordre del dia, amb la qual cosa l'amenaça que plana damunt dels ocells fringíl·lids és una constant i cal vetllar sense parar per la seva protecció. Per fer-hi front Catalunya es va dotar una legislació adequada, i en aquest sentit els Agents Rurals han fet una bona tasca per fer complir la llei i garantir l'estabilitat de les poblacions d'aquest tipus d'ocells.

Però malauradament els instints neoliberals del govern de CiU s'han llençat a sobre d'aquests ocells, i la desclassificació d'algunes espècies per tal de reactivar el que ells anomenen "l'economia" posa en perill aquestes fràgils espècies, que no oblidem que fins ara havien estat protegides per normatives europees, estatals i catalanes. Si es redueix el grau de protecció de cardines i pinsans ens podem trobar que els avanços que s'han fet els darrers anys per estabilitzar poblacions poden quedar en va perquè els interessos econòmics que giren al voltant d'aquestes aus no estan disposats a respectar els fràgils equilibris ecològics necessaris per garantir-ne la viabilitat. Afortunadament diferents entitats ecologistes han presentat al·legacions a la llei Òmnibus, però cal a més denunciar públicament que aquesta llei ens farà recular molts anys.