dilluns, 14 de novembre de 2011

Anar de l'esquerra del Ter al centre de Girona

Els veïns i veïnes de Fontajau, Taialà, Germans Sàbat, Domeny i del Puig d'en Roca que ens desplacem a peu o en bicicleta acostumem a emprar el Pont de la Barca per travessar el Ter, i fer via per la Devesa per anar cap al centre de la ciutat o a d'altres barris.

El Pont de la Barca és un pont força estret que actualment disposa de dos carrils de circulació per a vehicles en un mateix sentit. Els vianants disposem d'unes estretes voreres i la veritat és que fa força basarda caminar-hi, especialment la gent gran i els que portem mainada. La velocitat esfereïdora de molts vehicles i l'elevat volum de trànsit rodat, afegit al fet que la distància que separa vianants de vehicles és molt justa (de vegades menys de 20 centímetres) fa que la sensació de perill de ser atropellat sigui molt gran. Els vehicles entren a l'avinguda del Pont de la Barca en sortir de la rotonda i un bon percentatge d'ells prem l'accelerador a fons. Ben pocs respecten el límit de velocitat que marca una senyal a l'inici del pont (20 quilòmetres/hora).

Més d'un cop ho he parlat amb el regidor de Mobilitat i Via Pública. Crec que cal fer alguna cosa per minimitzar el perill potencial per a vianants en aquest pont. En primer lloc perquè és una via molt emprada i hi circula molta gent, i en segon lloc perquè m'ho han traslladat vàries persones. Cada dia molts veïns que van a peu passen per aquest pont, i més val prevenir possibles accidents abans no sigui massa tard.

Sóc plenament conscient que les dificultats tècniques per abordar aquest problemàtiques no són poques, i probablement les solucions queden reduïdes a dos: o un nou desenvolupament urbanístic (passera paral·lela), o bé potenciar el rol peatonal del pont. Probablement les dificultats pressupostàries recomanen aquesta darrera proposta. El regidor de Mobilitat, Joan Alcalà, veí de la zona i bon coneixedor de la problemàtica, m'ha comentat que té algunes propostes al respecte i que s'hauran de tractar en el marc de la Taula de Mobilitat, quan aquesta es convoqui.

No vull crear cap tipus d'alarma entre la ciutadania, però crec que és la meva obligació explicar aquesta problemàtica que afecta a moltes persones diàriament, amb l'agreujant afegit del risc potencial de perill derivat que comporta.