diumenge, 13 de novembre del 2011

Comissió de seguiment de les obres del TAV

La setmana passada hi va haver a l'Ajuntament de Girona una reunió de la Comissió de Seguiment de les obres del TAV, en la qual hi assisteixen tècnics municipals i representants dels diferents grups municipals. Hi assistim per part de la CUP jo mateix i en Biel de Montserrat. La reunió es pot resumir en tres blocs:
  • Seguiment de les obres i situació del carrer Francesc Rogés.
  • Situació plaça Europa
  • Perspectives del projecte del convencional i estació provisional

En el cas del carrer Francesc Rogés es farà un carrer mixt peatonalitzat/trànsit rodat, les obres trigaran potser uns 10 mesos a estar finalitzades.

Es preveu també reposar arbres deteriorats en d'altres espais de la ciutat com ara la pista de Germans Sàbat. S'intentarà que ho facin empreses gironines amb arbres produïts a Girona.

Pel que fa a la plaça Europa hi ha un projecte per reconvertir l'àrea, guanyar una àmplia zona verda (la rotonda desapareixeria), reordenar el trànsit, millorar la vialitat per viananants i ciclistes i potenciar el comerç de la zona. S'ha d'acabar d'estudiar tot i parlar-ho amb els veïns.

Els tècnics treballen amb la hipòtesis de l'enderroc del viaducte i ho veuen com una oportunitat de relligar barris de la ciutat, històricament separats per l'efecte barrera del viaducte. Pregunto si no contemplen la possibilitat de no enderrocar-lo i diuen que tot depèn del pressupost i de les intencions del ministeri.

Finalment es parla de l'estació provisional, ens ensenyen plànols i ens diuen més o menys on anirà.

Demanem una visita formal a la zona d'obres, amb tècnics i obert a veïns perquè creiem que és la millor manera d'entendre realment les coses, sobre el terreny i allunyats del despatx. Hi accedeixen i restem a l'espera.