dijous, 20 de desembre del 2012

Ordenances Fiscals 2013: n'hem parlat i volem que se'n parli més!

Els Ajuntaments disposen d'uns instruments financers pels quals poden prestar serveis. Una part del finançament municipal prové dels impostos directes (IBI) i taxes (taxa de residus...) que paguen els ciutadans del municipi. Les Ordenances Fiscals (OF) es renoven anualment i el govern de torn ha d'aprovar-les anualment (si disposa de prou majoria al consistori) o bé prorrogar les de l'any anterior. Normalment aquest procés es fa a porta tancada i els grups municipals negocien per tal d'arribar o no a un acord. Aquesta dinàmica hermètica i poc donada a la participació ciutadana és el que la CUP vol trencar. Des del nostre punt de vista l'aprovació de les OF o del Pressupost Municipal hauria de fer-se en base a processos de participació ciutadana. Estem parlant de coses molt serioses i no pot ser que la ciutadania es converteixi en espectadora d'última fila d'una qüestió tant important com és el finançament municipal.

Cal tenir en compte que el debat d'OF es produeix en un moment de màxima crisi econòmica i social, un moment de crisi civilitzatoria. Girona és avui menys pròspera que fa uns anys, la pobresa hi ha augmentat i les perspectives per aquest proper any 2013 seran sens dubte pitjor, molt pitjor que aquest 2012 que estem a punt d'acabar.

A finals d'octubre l'equip de govern va portar la proposta d'OF al Ple i es van haver de votar inicialment. Des de la CUP vam creure que una votació negativa era dolenta per la ciutat perquè hauria de prorrogar les OF i impedia que les entitats i els ciutadans poguessin presentar esmenes. Per aquesta raó vam abstenir-nos. El vot negatiu de PP i PSOE tancava la porta a les al·legacions, i tant la CUP com ICV-EUiA vam optar per abstenir-nos per tal de facilitar la participació. Posteriorment vam creure oportú obrir aquest debat a un nou espai participatiu de la ciutat: la Mesa d'Entitats per a la Participació. El seu representant, Xavier Vilarreal, ha participat en les diferents reunions i trobades que s'han produït entre la CUP i ICV-EUiA amb l'equip de govern.

Després de vàries trobades podem constatar (no és cap notícia) que entre la CUP i CiU hi ha moltes diferències insalvables. Però l'aritmètica municipal és la que és i això ens ha impel·lit a iniciar aquest diàleg. Després de vàries trobades s'ha arribat a alguns acords i s'han consensuat alguns punts com ara la progressivitat d'algunes taxes, la rebaixa de preus públics a les escoles bressol, la rebaixa de taxes a les zones afectades pel TAV o més pressió fiscal i política a les entitats financeres. El diàleg a tres bandes entre la CUP, ICV-EUiA i la Mesa d'Entitats ha estat positiu i fructífer en aquest sentit.

La CUP va organitzar fa uns dies una assemblea popular oberta per tal d'escoltar la opinió de la ciutadania interessada. Es va valorar molt positivament i es va considerar (majoritàriament) que una nova abstenció, d'acord amb l'acceptació d'aquests punts, seria com a mínim més positiva que una prorrogació de les OF de l'any 2012.

Així doncs, i fruit de tot aquest debat, la CUP va decidir mantenir l'abstenció en l'aprovació definitiva d eles ordenances. No va ser un vot a favor, perquè considerem que l'actual moment de crisi requereix gestos més contundents. Cal que avancem més ràpidament a un model més participatiu i progressiu, tot i que també és cert que els ajuntaments tenen poc marge de maniobra en les OF.