dilluns, 25 de març del 2013

Salut, alimentació, entorn

La salut és probablement un dels valors més preuats en totes les cultures. Gaudir de salut equival a gaudir de qualitat de vida, de felicitat i benestar. La salut és l'objectiu de múltiples teràpies, ciències i creences i diria que totes les cultures recullen en el seu ideari la recerca de la millor salut possible. També a Occident la salut és un valor i la nostra cultura mediterrània ha convertit el culte a la salut en una forma de vida.

La salut està vinculada a l'alimentació, a l'entorn i als hàbits de vida. En aquest senzill article Ramón Folch ens indica quan n'és d'important tenir cura de l'alimentació per gaudir d'una bona salut. I per tenir cura d'una bona alimentació cal agafar-se les coses amb més calma i no menjar tant a corre cuita i tant malament com ho fem habitualment a la nostra societat occidental hiperconnectada.

Menjar aliments adequats, en la proporció justa,saborosos, ben cuinats, en una bona taula ben parada i amb companyia, és probablement un dels actes més saludables dels quals podem fruir. I és precisament l'alimentació, o la mala i excessiva alimentació, una de les principals causes de l'augment de malalties cardiovasculars. L'excés de productes prefrabricats, d'aliments processats i transformats a milers de quilòmetres, de preparats condimentats i carregats de tot tipus d'additius, edulcorants i potenciadors de sabors, d'aliments congelats, és sens dubte un dels trets característics d'aquests època que ens ha tocat viure. I difícilment això és compatible amb una bona salut i uns bons hàbits de vida, saludables i sostenibles.

L'entorn és un altra pota indispensable per a la bona salut, igual que l'exercici físic. Gaudir d'un bon entorn, sa, net, cuidat, paisatgísticament bell, és un element bàsic per a la salut i el benestar físic, espiritual i psicològic. Però malauradament la destrucció del territori, la banalització del paisatge, el malbaratament de recursos naturals, i un estil de vida consumista basat en l'ús indiscriminat del vehicle privat, la construcció massiva d'infraestructures de tot tipus i un urbanisme dispers consistent en escampar com una taca d'oli el ciment, han fet estralls en el nostre medi natural.

Per gaudir d'una bona salut, una bona alimentació i un bon entorn cal aturar el ritme frenètic a què ens aboca aquesta bogeria anomenada capitalisme. Cal recuperar el bon viure, els valors de proximitat i senzillesa, la frugalitat, la solidaritat, el respecte a la natura i l'entorn, els bons aliments...valors que avui dia semblen francament en perill.