dimarts, 23 de juliol del 2013

Reforma elèctrica: la perpetuació del canvi climàtic

Avui crec necessari compartir aquest comunicat que la cooperativa energètica SOM ENERGIA ha fet públic arran dels canvis que està impulsant el govern espanyol en matèria energètica:

Davant el canvis que està impulsant el Govern Espanyol del Mercat Elèctric, volem informar-vos de les conseqüències sobre el model energètic que defensem (eficient, renovable i en mans de la ciutadania) i de la reacció que volem emprendre des de la cooperativa.

Són moltes les afectacions de la nova regulació que demostren de manera desvergonyida la voluntat de mantenir l'status quo de les grans empreses energètiques i que vol anar en contra de l'eficiència i la democratització de l'energia.


Podeu trobar molts anàlisis rellevants a la xarxa. Els següents força interessants per estar més informat/da:
Dubtes

És cert que haurem de pagar més pel nostre consum d'electricitat?
Sí! La proposta és que a partir del mes d'agost la factura de la llum pujarà vora el 3,2% (sumat a l'augment que es va produir al mes de juliol del 1,25%) i és d'esperar noves pujades pel darrer trimestre de l'any.
Però cal destacar que el Govern canvia l'estructura de la factura de la llum. Augmenta el preu de la part fixa (la potència, que no depèn de l'ús que fem) i redueix la part variable (l'energia, allò que consumim).  Una estructura que, en donar més pes a la part fixa, desincentiva l'estalvi i l'eficiència, i al mateix temps dificulta l'autoconsum d'energia renovable que ajuda a reduir la demanda d'energia a la xarxa.

Aquesta decisió, que justifiquen per la baixada de la demanda, ajuda a mantenir els "ingressos" del sistema elèctric, però no plantegen una revisió en profunditat del seus "costos" mitjançant una auditoria independent. D'aquesta manera faciliten que l‘Oligopoli energètic existent segueixi obtenint grans beneficis i que siguem la resta d'actors els que sortim perdent.

Com afecta a les inversions que ha fet Som Energia en projectes de generació renovable?
El nou Real Decreto deroga els dos decrets anteriors que garantien primes a les renovables i proposa un nou sistema de rendibilitat de les inversions realitzades i per realitzar. Aquesta eliminació dels anteriors Decrets afecta directament a les nostres inversions en les 8 cobertes fotovoltaiques i en la planta de biogàs.
El problema ara mateix és que no defineix com serà el nou mètode de càlcul per assolir la rendibilitat "raonable" del 7,5% que volen imposar. Generen encara més incertesa perquè no es definirà fins d'aquí uns mesos i no ens permet calcular amb detall com ens afecta econòmicament.

Aquest canvi és un atac frontal a les renovables i totalment injust amb aquelles persones que varen fer inversions. La indefinició del nou model de càlcul també frena  nous projectes i si hi sumem la desconfiança que genera una inseguretat jurídica d'aquesta magnitud, sembla evident que la implantació de més renovable queda molt i molt frenada.

Finalment podré posar-me unes plaques per generar part de la meva energia?
Tot el contrari! Les mesures que pren el Govern en relació a l'autoconsum van totalment encaminades a endarrerir la "revolució" energètica ciutadana que s’està produint a favor d‘un model descentralitzat de generació molt més democràtic.
A banda de l'augment de la part fixa de la factura elèctrica (comentada en el primer punt) cal afegir-hi altres mesures, com cobrar un peatge per l'energia produïda que no ha sortit a la xarxa i la no regulació d'un Balanç Net. Regulació que és necessària per facilitar petites instal·lacions domèstiques.
Sí han creat un registre per a les instal•lacions d'autoconsum amb l’únic propòsit d‘establir un major control, acompanyat de grans sancions econòmiques per qui no hagi legalitzat la seva instal•ació d'autoconsum (fins a multes de 30M€!!! una desproporció absoluta).

Per tant, enlloc d’atendre la demanda de la societat que demana una regulació per resoldre les incerteses i facilitar l'autoconsum, han regulat per frenar-ne la introducció. Intentant, a més a més, criminalitzar i atemorir a les persones que s'animaven a fer-ho de manera alegal.

*******************

El Consell Rector de Som Energia considera que davant aquestes lleis injustes la desobediència social és un imperatiu ètic.
Creiem que mesures tan irracionals i absurdes no podran ser aplicades si es trobem amb l’oposició frontal de la ciutadania.

Per la nostra part seguirem treballant per aconseguir que el 100% de l'energia que consumim provingui de fonts renovables gestionades de manera democràtica i animem als socis i sòcies a exercir el seu dret a produir energia neta per al seu propi consum.

La cooperativa, en cap cas, consentirà que es frenin els esforços de tanta gent i entitats per afrontar les amenaces que, com el canvi climàtic o l'esgotament dels combustibles fòssils, posen en risc la pròpia supervivència de l'espècie. I encara molt menys que es faci per enriquir a uns pocs a costa de la gran majoria de la societat.

El compromís del Consell Rector és proposar ràpidament accions i alternatives concretes per fer front a aquesta deriva: campanya d'impuls autoconsum, reducció potència contractada, comptadors digitals, mesuradors de consum, etc. S’ha de capgirar aquest procés iniciat pel Govern  i transformar-ho en oportunitats per fer més gran el col·lectiu social que exigeix un canvi profund del model energètic.

En aquest sentit, aquest mateix dimarts Som Energia participa a Madrid, en una roda de premsa conjunta amb aquelles iniciatives de defensa d'un model energètic democràtic (cooperatives d'energia verda, ecooo, Viure de l'Aire del Cel, Fundació Terra) per denunciar aquesta orientació de contrareforma que s'ha produït.

També celebrem la crida que ha fet Eurosolar per una manifestació massiva durant la tardor a les associacions empresarials renovables de tot l'Estat Espanyol i per la que esperem una sonora participació ciutadana.

Seguirem endavant amb bona energia......encara que els pesi!!

Consell Rector de Som Energia