dimecres, 18 de juny del 2014

Dia Internacional Lliure de Bosses de Plàstic

Serà el 3 de juliol, una jornada mundial de lluita contra les bosses de plàstic. El plàstic genera molts problemes i un dels més greus és que una gran quantitat de plàstic en diverses formes (especialment les bosses) acaben al mar. El plàstic s'esmicola en bocins que al seu torn son ingerits pels peixos i això té efectes molt nocius per diverses espècies de peixos però també per l'alimentació dels humans. 

D'altra banda el plàstic en la seva majoria acaba en incineradores i en abocadors. O sigui acaben cremats o enterrats i les dues fórmules són perjudicials pel medi natural i de retruc per a tots nosaltres. 


El 3 de juliol és una oportunitat per reflexionar col·lectivament i individualment. A nivell institucional cal més implicació dels ajuntaments i d'altres administracions per prevenir l'ús de bosses de plàstic. Cal arribar a acords municipals que impulsin plans locals de prevenció de residus, cal arribar a acords amb comerços i usuaris per tal d'impulsar envasos i recipients reutilitzables, de vidre, de roba o d'altres materials que no siguin el plàstic. 

I a nivell col·lectiu cal reflexionar sobre l'impacte dels nostres hàbits. La comoditat fa les coses més fàcils però una comoditat mal entesa pot tenir conseqüències funestes per la nostra pròpia supervivència. En definitiva, cal una actitud més responsable, crítica, conscient i solidària. Per tots nosaltres, pel nostre entorn, per la natura. 

La Fundació per a la prevenció de Residus i l'estratègia Catalana Residu Zero han fet molta feina, però és evident que el gruix de la feina és a les beceroles tot just. I a la nostra ciutat, la campanya Girona Residu Zero també s'ha activat per sensibilitzar la societat i fer actuar l'administració en aquest sentit. Som-hi!