dimecres, 25 de juny del 2014

Ple ciutadà sobre crisi, pobresa, atur i exclusió

Des de fa mesos la CUP ha proposat que Girona celebri un Ple extraordinari centrat en els problemes que van associats a la crisi. Pobresa en totes les seves manifestacions (energètica, hídrica, infantil, alimentària...), com l'atur, la precarietat, la temporalitat, l'exclusió social... Es tracta de fenòmens tots ells molt vius i presents a la nostra ciutat, que cal abordar d'una vegada tenint en compte totes perspectives i àmbits d'acció dels quals disposem per fer-hi front.

Vam llançar la proposta en el marc d'un Ple ordinari i vam adreçar a la regidora de Promoció Econòmica Marta Madrenas la petició d'organitzar aquesta trobada ja sigui en el marc d'un Ple extraordinari obert a la participació ciutadana o bé en algun altre espai. La resposta va ser entre tèbia i indiferent i se'ns va dir que ja existia un espai on es debatia sobre aquests temes, el Consell de Cohesió i Serveis Socials. Vam respondre que estàvem oberts a parlar- ne i que faríem una proposta per tal de trobar una fórmula viable. La resposta després de mesos encara ha d'arribar.

En canvi des de l'equip de govern només es fan valoracions positives de l'evolució econòmica i s'amaguen els greus problemes socials que existeixen a la ciutat. Amagar la realitat és contraproduent i per això des de la CUP insistim en què cal celebrar amb urgència aquesta trobada, que ha d'estar oberta a entitats i col·lectius que coneixen la realitat gironina. I no només això sinó que cal que planifiquem una resposta institucional a les enormes desigualtats que s'estan gestant i consolidant a la ciutat i que dibuixen una realitat a dues velocitats.

Per tal de lluitar contra la pobresa cal debatre sobre el fenomen i acceptar-lo com una realitat que s'ha instal·lat a casa nostra. Per part meva seguiré insistint fins al final del mandat per tal que fem aquest punt de trobada i declarem la guerra a la pobresa.