dilluns, 28 de juliol del 2014

La Trama Urbana Consolidada (TUC) i el que hi ha de fons

Darrerament s'ha produït una polèmica en relació a la TUC de l'àrea metropolitana de Girona, una picabaralla agre que ens ha recordat vells temps. Sóc dels que considera que s'han de superar les picabaralles entre municipis veïns i per això crec que Girona, Salt, Vilablareix i Sarrià de Ter haurien de resoldre amb diàleg les diferències que hi pugui haver. La bona entesa entre Salt i Girona s'ha de traduir en una més estreta col·laboració en aquells afers que afecten a la població d'ambdós municipis; dinàmica que s'ha de fer extensiva a la resta de municipis que conformen l'àrea metropolitana.

Quan parlem de TUC parlem també de planificació integral de l'àrea urbana ja que els diferents municipis que integren l'àrea urbana han conformat una xarxa urbana que sovint desdibuixa límits i fronteres. La ciutat real és una trama urbana discontínua i connectada que agrupa serveis, vies de comunicacions, oferta comercial i d'oci i àrees d'activitat econòmica. En aquest sentit cal una planificació coordinada que tingui en compte l'abast de la ciutat real i que aspectes com ara la gestió dels residus, la gestió de l'aigua, la mobilitat, el sòl comercial, l'energia...es planifiquin de forma consensuada i amb perspectiva global, tenint en compte els principis d'eficiència, sostenibilitat i accessibilitat.

Per una correcta gestió i planificació del territori és necessari  posar un especial accent en el blindatge de sòl no urbanitzable i en la moderació de consum de sòl atesa l'experiència recent de l'esclat de la bombolla immobiliària. De res ens serveis un  principi de gestió global sinó posem molta cura en preservar el territori. Dit això és evident que una gestió més amplia i global és perfectament compatible amb el principi d'autonomia municipal, tal i com es demostra en d'altres indrets amb més experiència metropolitana.

 Però que ningú s'enganyi, el que hi ha de fons en tot aquest afer és una pugna per acollir grans superficies comercials especialitzades, previsiblement un IKEA i d'altres de característiques similars. Salt ho vol, però Girona i Vilablareix també. Per més que la cosa s'embolcalli amb altres històries el tema de fons és aquest. ERC ja ho ha deixat ben clar i no diguem  ja CDC o UDC a Salt

Des de la CUP  (també els companys d'IPS) tenim ben clar que  la implantació de la gran zona comercial que es pretén ubicar als terrenys situats entre Salt i Vilablareix i que preveu el propi PDUSUG, dissenyat i concebut en una època de grans creixements urbans i econòmics, és un atac directe al comerç de barri i de proximitat. Considerem que el model comercial basat en grans zones comercials desvinculades dels nuclis de població tenen un gran impacte ambiental, econòmic i social, atès que fomenten el consumisme acrític, desestructuren el comerç local i per tant desertitzen comercialment els nuclis de població, amb tots els efectes negatius que això comporta. A Salt tenim l'exemple de l'Espai Gironès, que ha desestructurat el comerç local.

Per això jo no puc més que expressar la meva  preocupació per la pressió que exerceixen els lobies econòmics sobre les institucions democràtiques. La nostra oposició a grans centres comercials serà radical i ens confrontarem si cal amb els especuladors, com hem fet sempre en el passat.