dimarts, 21 d’octubre del 2014

La nota de premsa sobre l'acord Fomento-Ajuntament de Girona

A continuació enllaço la nota de premsa que l'equip de govern de CiU ha emès sobre la reunió entre l’Ajuntament de Girona i el Ministeri de Foment celebrada el passat divendres: 

La reunió entre l’Ajuntament de Girona i el Ministeri de Foment aquest migdia a Madrid ha servit per continuar avançant en la coordinació dels projectes ferroviaris de la ciutat i arribar a un compromís ferm que permetrà l’acabament de les obres de l’antic Parc Central. A la reunió hi han assistit, per part de l’Ajuntament de Girona, l’alcalde de la ciutat, Carles Puigdemont, i el regidor del Projecte Ferroviari, Carles Ribas; per part del Ministeri de Foment, el secretari d’Estat d’Infraestructures, Transport i Habitatge, Julio Gómez-Pomar, i el secretari general d’Infraestructures, Manuel Niño, i, per part de la Generalitat de Catalunya, el secretari general d’Interior, Josep Martínez,  i el director general d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre del Departament de Territori i Sostenibilitat, Xavier Flores.

Per l’Ajuntament, aquesta reunió inicia l’etapa final per a la normalització de la principal zona afectada per les obres, que començaran en breu i permetran, en un termini curt de temps, la recuperació i obertura a la ciutat, en primer lloc, dels espais que afecten la zona sud de l’antic Parc Central (zona restant de la plaça d’Europa, connexió amb el carrer de la Creu, zona de l’antiga Boireta) i, posteriorment, la part restant, la de la llosa. En aquest sentit, el Ministeri de Foment ha indicat que les obres pendents d’integració urbanística dels carrers de Josep Maria Gironella, la plaça d’Europa i el passeig d’Olot s’iniciaran el proper mes de novembre i està previst que finalitzin el març del 2015. Pel que fa a la llosa, el Ministeri de Foment convocarà, en els propers dies, una reunió amb representants de l’Ajuntament per presentar-los l’actuació de reposició de la llosa en el sector del Parc Central, el projecte de la qual està redactant Adif. Un cop consensuada aquesta actuació, es preveu que les obres puguin començar a mitjan de gener del 2015.En la reunió s’ha parlat del passadís cobert que connecta en superfície les dues estacions (la convencional i la del TAV), sobre el qual el ministeri de Foment estudiarà la proposta de substitució per una marquesina, tal com demana l’Ajuntament, amb la voluntat de trobar una solució que satisfaci les dues parts. En cas de ser viable aquesta actuació, el seu finançament correspondria a l’Ajuntament de Girona. Així mateix, el Ministeri de Foment realitzarà l’obertura d’un nou accés lateral a l’edifici satèl·lit (TAV).L’Ajuntament també ha posat sobre la taula aspectes relacionats amb el viaducte (l’informe sobre el seu estat estructural, la definició de pantalles acústiques en determinats trams, les propostes municipals per a una major integració urbana i ciutadana i el seu embelliment, etc.) i reposicions pendents sobre les quals Foment ja ha pres la decisió d’executar, com és el reasfaltatge del carrer d’Oviedo, que Adif portarà a terme al novembre. Sobre el viaducte, Adif està realitzant un estudi acústic sobre el viaducte de la línia convencional. Un cop se’n coneguin les conclusions es tractarà el tema amb l’Ajuntament. L’Ajuntament de Girona, per la seva banda, presentarà al Ministeri de Foment una proposta per executar la integració ambiental del viaducte, per tal que se n’analitzi la viabilitat.Finalment s’ha tractat a fons la qüestió de seguretat i l’incident ocorregut fa quinze dies i que va provocar la inundació dels túnels i la interrupció del servei amb Figueres i França. L’Ajuntament ha plantejat la millora de les solucions d’urgència que s’han adoptat aquests dies, el cobriment del forat per on es va introduir l’aigua al túnel i que no es descarti el cobriment de la zona del pou d’atac de la tuneladora, tal com està previst en el projecte original. A la zona de Mas Gri, el Ministeri de Foment ha assenyalat que portarà a terme les actuacions necessàries per prevenir afectacions provocades per pluges intenses. S’estima que a finals d’any es podria presentar a l’Ajuntament el projecte de reposició.El Ministeri de Foment ha ratificat el seu compromís a complir amb els requeriments que els ha efectuat el Departament d’Interior perquè finalment s’homologui el Pla d’Autoprotecció, i s’ha compromès també a resoldre les deficiències assenyalades per l’Ajuntament en les sortides d’emergència exteriors. Per la seva banda, Foment ha insistit a ratificar la seguretat de la infraestructura i del servei, i en aquest sentit s’ha compromès a fer arribar un informe tècnic on es reculli l’evolució de la incidència des del primer moment en què se’n va tenir coneixement i les mesures adoptades des d’aleshores.En relació amb aquest aspecte, els representants del Ministeri de Foment han indicat que finalitzaran la major part de las actuacions sol·licitades pel Departament d’Interior de la Generalitat durant els mesos d’octubre i novembre i que es completarà l’estudi de la ventilació del túnel durant aquest mes d’octubre.