dimecres, 8 de setembre de 2010

Problemes amb el mosquit tigre a Girona


Sembla que a Girona i especialment en alguns barris s'està generant una certa alarma envers el mosquit tigre. Hi ha algunes dades que apunten indicis que aquest insecte es podria haver establert en alguns indrets de la ciutat. L'alarma la va donar un estudi realitzat per un jove estudiant, Jordi Batllori, que va detectar la presència de larves de mosquit  tigre, amb la consegüent capacitat de reproducció. 

Segons una informació apareguda a La Vanguardia, les dades científiques aportades per aquest jove no ofereixen cap tipus de dubte. Tot i així la versió oficial de l'Ajuntament nega tota credibilitat de l'estudi i afirma que l'insecte no s'ha establert a la ciutat

Aquest és un tema complex i admeto el meu desconeixement i ignorància però davant d'aquesta prova de pes i davant de l'alarma que s'està creant a la ciutat crec que el més assenyat és activar els protocols necessaris per tal d'activar un pla de xoc i sobretot facilitar a la ciutadania informació veraç i transparent. És millor prevenir i activar mesures que no pas esperar a que els fets es precipitin.