dissabte, 5 de febrer de 2011

La lluita contra el canvi climàtic: enllumenat públic

Aquests dies freds d'hivern es fa fosc ben aviat, i passejant pels voltants del Ter al capvespre es pot comprovar fàcilment que els carrers de la nostra ciutat estan il·luminats per desenes, centenars de fanals, neons i lluminàries de tot tipus. Una comoditat que sens dubte augmenta la nostra qualitat de vida, però que contribueix a generar més emissions de CO2.

Segons dades de l'Ajuntament a Girona s'emeten anualment unes 700.000 tones d'emissions de CO2, provinents bàsicament del transport per carretera, l'àmbit domèstic, la indústria i la generació d'energia. Les dades referents als anys 90 fixaven les emissions per habitant i any en 6,26 tones.

La UE fixa el 2020 com l'any en què les emissions s'han de reduir un 20%, i en aquest sentit a Girona hauríem de situar-nos en la cota de 5 tones/habitant/any, per tal de complir amb la normativa.

Una bona manera de contribuir a aquesta reducció és fent actuacions en l'enllumenat públic, substituir bombetes convencionals per les de baix consum, i millorant l'eficiència. Per això cal dinamitzar el Pla d'Acció Energètica i impulsar polítiques de mobilització ciutadana en defensa d'un nou model energètic més pròxim i sostenible.