divendres, 4 de febrer de 2011

Cal repensar la carretera de Barcelona

Les voreres de la carretera de Barcelona a l'alçada de les places Espanya i Poeta Marquina estan en molt mal estat. Bonys, forats i entrebancs són una constant en aquesta important artèria gironina. És un carrer amb un trànsit molt agressiu i els vianants i ciclistes no ho tenen fàcil per circular amb una certa seguretat i fluïdesa.

Quan es posi fil a l'agulla en la reurbanització d'aquesta via cal preveure-hi, sens falta, la creació d'un carril bici, d'acord amb el procés de jerarquització viària que ha iniciat l'Ajuntament de Girona. I també caldrà comptar amb els veïns i comerciants d'aquesta zona per tal que la reurbanització s'adeqüi el màxim a les necessitats del barri. I tot plegat ha de quedar recollit al Pla de Mobilitat Urbana, que l'equip de govern té paralitzat des de principis de legislatura.