dimarts, 26 d’abril de 2011

La seguretat, un repte per a l'esquerra (II)

Els cossos policials a l’Estat espanyol estan ordenats jeràrquicament en funció de l’àmbit de competències. En una espècie de cadena on les policies locals ocupen el darrer graó (Llei 4/2003, de 7 d'abril d'ordenació del sistema de seguretat pública del Principat) . Plantegem un model fonamentalment diferent i apostem pel trencament d’aquesta cadena jeràrquica. Volem l’autonomia màxima d’aquest nou cos, posant el màxim èmfasi en el seu caràcter municipalista i a arrelat a l’entorn. No volem ni un cos coactiu (repressor) ni un cos depenent de l’exterior.

"La CUP es compromet a treballar en la conversió de l’actual Policia Municipal en un cos municipal d’Assistència, Seguretat i Informació"

La nostra proposta de cos municipal passa per la no obligatorietat d’accés a través de l’Escola de Policia de Catalunya de Mollet del Vallès. No té sentit, amb el model que plantegem, que els mèrits d’accés estiguin basats en la capacitat de tir o en l’habilitat en arts marcials. Ha de ser un cos integral de caràcter social. Una cos, que per posar dos exemples, estigui format en protocols d’actuació davant de situacions de violència de gènere o de coneixements en la mediació intercultural. Un cos amb connexió permanent amb els Serveis Socials municipals i de la Generalitat. Que participi de taules de diagnòstic d’aquest àmbit i que també sigui present en d’altres ens municipals d’atenció als sectors més vulnerables de la societat.

La permanent mobilitat de les patrulles ajuda a generar hàbits en la prevenció. Per exemple, la detecció de situacions de problemes d’escolarització, amb patrulles sobre el terreny, pot prevenir futures situacions conflictives al carrer. Així mateix volem un cos que tingui diversos punts, fixes, d’assistència i informació i no una sola comissaria.