diumenge, 24 d’abril de 2011

TMG ha de prioritzar l'ampliació de la flota, més marquesines i la millora de la informació

A la CUP apostem per un pla integral de millora dels sistemes d'autobusos. Reclamem un augment dels autobusos i de la freqüència de pas, la millora dels itineraris i la informació dels panells i també la inversió en noves marquesines. És clar que en els darrers anys hi ha hagut alguns avenços, però hi ha dèficits que impedeixen que els serveis públics esdevinguin mitjans de transport preferents a Girona. En aquest sentit, critiquem que darrerament s'hagi optat per la instal·lació del sistema GPS tot obviant d'altres reivindicacions -històriques- dels usuaris.

En primer terme cal incrementar la flota. Hi ha línies que en hores puntes van saturades. Cal invertir en la compra de nous vehicles enlloc d'hipotecar-se en un sistema que no ha demanat ningú i que no era tan prioritari. En tot cas, ara que ja tenim aquest sistema cal que l'Ajuntament pensi a instal·lar un servei de megafonia als vehicles (controlat pel mateix GPS) per tal que les persones cegues o amb visió limitada puguin saber en tot moment on es troben. Aquest sistema ja s'aplica amb èxit en d'altres ciutats catalanes.
Per altra banda, durant aquesta legislatura que ara està a punt d'acabar-se hem rebut nombroses queixes d'usuaris dels autobusos sobre els panells informatius ubicats als pals o a les marquesines, així com als fulletons impresos, ja que la informació que s'hi ofereix no és suficientment clara. En aquest sentit, demanen que es revisin i que es clarifiquin com s'indiquen les direccions de les línies i també la informació sobre aquelles línies que, depenent de l'hora, es bifurquen.

En darrer terme, reiterem l'aposta per la instal·lació de més marquesines. Aquesta és una llarga reivindicació de diverses associacions de veïns i dels usuaris de TMG. Així, en els darrers mesos hem llistat alguns estacionaments on caldria un cobertor urgentment. Són la parada de les línies 5 i 2 a la plaça Marquès de Camps (llargament reivindicada), la parada de la Línia 5 de la plaça Assumpció de Sant Narcís, la parada de la Línia 2 al creuament entre Carretera de Barcelona i Emili Grahit, la parada de la Línia 1 al carrer Marquès Caldes de Montbuí -davant dels Químics i en direcció a l'Avellaneda-, la parada de la Línia 1 a Sant Pere, just abans de la pujada de Montjuïc, la parada de la Línia 7 als Jardins de la Infància, així com les del barri de Can Gibert del Pla de la mateixa linia (carrer Orient i Sant Sebastià -davant del CAP-). També cal ampliar la marquesina de l'autobús a la facultat de Montilivi, davant del P1. Ara bé, cal un estudi municipal, que sigui exhaustiu i que indiqui els punts febles en tota la xarxa d'autobusos.