dijous, 26 de gener de 2012

96M€ en 6 dies (o la història dels Pressupostos 2012 a Girona)

El dilluns al migdia, membres de la CUP va mantenir la primera reunió amb membres del govern de CiU de cares a debatre l'aprovació del pressupost de l'any 2012, l'eina d'intervenció municipal més important de la qual es dota un ajuntament.

El dia 30 de gener s'aprova inicialment en el Ple el pressupost i això vol dir que haurem tingut uns 6 dies hàbils per a analitzar, debatre, negociar i aprovar la proposta del govern. Això pel que fa a la CUP, és clar, perquè fa la sensació que aquesta manca d'informació i de temps no ha estat igual per a tothom. En efecte, el dilluns se'ns van oferir 3-4 fulls amb informació molt minsa i dispersa, que bàsicament recollia a grans trets la part de despesa i d'ingressos. I ahir dimecres se'ns va passar un resum orgànic, econòmic i funcional del pressupost, així com una breu proposta d'inversions i informació relativa a la plantilla de l'Ajuntament. Tot en paper, tot i les sol·licituds de tenir-ho en format digital.

Ahir mateix vam mantenir una reunió amb l'Alcalde, i li vam traslladar que la CUP votarà negativament aquesta proposta. Bàsicament per dues raons: en primer lloc perquè en tan poc temps és impossible fer un anàlisi seriosa i rigorosa de la proposta que ens han fet arribar. És impossible per nosaltres, que tenim poca experiència i una important manca de recursos, però crec fermament que també és impossible per a qualsevol grup que vulgui fer una anàlisi ben feta i plantejar alternatives a uns pressupostos de més de 96 milions d'euros, que no són pas bromes.

I en segon lloc perquè a simple vista hi detectem una baixada substancial en les partides dedicades a polítiques ambientals, una congelació en les polítiques socials i massa interrogants en la gestió del capítol I, dedicat a despeses de personal. D'altra banda no deixa de ser sospitós que les condicions que ha imposat el PP per arribar a un acord coincideixin amb les línies mestres de la proposta de CiU, que el govern ha exposat a través dels mitjans de comunicació.

El pressupost municipal és una eina molt important: són els recursos que l'Ajuntament destinarà als gironins i gironines, i crec que és una qüestió extremadament seriosa. Massa, com per haver-nos de posicionar i decidir a corre cuita. Tot això, amb l'agreujant afegit que vivim una crisi econòmica i social sense precedents recents, i que per tant encara s'ha de filar més prim a l'hora de decidir en què invertim els diners. Per tant, la nostra posició serà la d'emetre un vot contrari en l'aprovació inicial, i a partir d'aquí elaborar un plec d'al·legacions ben treballades i debatudes amb la ciutadania, a fi i efecte d'intentar decidir de la forma més participativa possible la despesa en inversions.

Un cop finalitzi el termini d'exposició pública i d'al·legacions (15 dies a comptar des de aprovació inicial del dia 30 de gener) caldrà tornar a aprovar el pressupost definitivament en un Ple ordinari. I llavors l'Ajuntament haurà d'exposar clarament els comptes la ciutadania en una Audiència Pública, una mesura que va aprovar el Ple a proposta de la CUP sota el lema "Exigim transparència, exercim democràcia".