dilluns, 23 de gener de 2012

La Vall de St. Daniel: la Girona dels barris pica a la porta

El riu Galligants és el protagonista principal de la Vall de Sant Daniel. L'ha modelat i estructurat i és a la plaça de Sant Pere on el riu separa el Barri Vell de la vall. Sant Daniel és un poble que fou anexionat a Girona l'any 1963, i els seus habitants s'hi senten molt vinculats. Un indret amb singularitat i un gran patrimoni natural i cultural: la Font del Bisbe, la Font dels Lleons, la Font del Ferro, la plaça dels Músics, el Monestir...

Però el poble també és un focus d'activitat social, i ja sigui a través del CREC, l'Associació de Veïns, etc. hi ha una pila d'activitats que dinamitzen la vall i enforteixen els lligams de la seva gent amb el territori.

Fa anys que entitats i veïns reclamen millores i demandes. Condicionar l'espai del CREC i fer-ne un manteniment més acurat, millorar els accessos a la vall, millorar l'accés a internet i les comunicacions o tenir més cura dels espais d'esbarjo de Sant Daniel, molt utilitzats per usuaris de la resta de la ciutat. Com també condicionar espais d'aparcament per a visitants a la vall per evitar que el bosc i els conreus esdevingui un aparcament desordenat, millorar la senyalització, principalment a les entrades i accessos, etc.

L'Ajuntament ha de ser més actiu i treballar a fons per millorar la qualitat de vida dels habitants d'aquest singular indret, una tasca no exempta de dificultats però imprescindible per a mantenir la cohesió de la ciutadania i relligar els barris i sectors de Girona.