dimarts, 7 de febrer de 2012

Cal que tornin les cartelleres informatives a Girona

Ja fa dues setmanes que l'equip de govern va fer retirar les cartelleres informatives que hi havia repartides arreu de la ciutat. Aquests plafons són una eina molt important per totes les entitats de la ciutat, ja que els permet difondre la seva activitat i fer conèixer qui són i en què treballen, i per a la mateixa ciutadania, que es pot informar de tot allò que es fa a la ciutat.

Segons l'equip de govern es tracta d'una mesura temporal. Expliquen que els plafons s'havien de netejar, i que de seguida els tornaran a col·locar. Però no entenc que es necessitin tants dies per a aquestes tasques de neteja. Com no entenc que no s'hagi fet una millor previsió i gestió d'aquest tema. Aquestes cartelleres són necessàries per la ciutat. Tan necessàries com altres eines i serveis públics que té la ciutat.

A ningú se li acudiria retirar, de cop, tota la flota d'autobusos de Girona amb l'excusa que s'han de netejar, i deixar 15 dies la ciutat sense servei de transport públic. L'exemple és extrem, ja ho sé, però serveix per fer veure que les entitats de la cituat moltes vegades són (som) menystingudes, i que la tasca que fem no és prou valorada.

Algunes associacions i col·lectius de la ciutat ja ens han fet arribar la seva por que es tracti d'una mesura definitiva, i que l'equip de govern en realitat no tingui cap intenció de tornar a col·locar les cartelleres al seu lloc. Des de la CUP ens comprometem a vetllar perquè no sigui així, i a treballar perquè el dret de les entitats a difondre en condicions la seva activitat, i el dret de la citutadania a informar-se convenientment en la programació cultural i cívica de la ciutat, siguin garantits.