dijous, 3 de maig de 2012

Comissió de seguiment de les obres del TAV

Aquest matí a les 12 en punt ha començat la sessió de seguiment de les obres del TAV, amb presència de tècnics municipals, l'Alcalde, el regidor de Projecte Ferroviari, el de Via Pública i Mobilitat i representants dels grups municipals, entre els quals hi era jo mateix en representació de la CUP. A continuació faig un resum del que s'ha exposat en aquesta comissió de seguiment. Em limito a transcriure la informació rebuda i en un escrit posterior n'extreuré conclusions.

Estat de les obres per trams:
  1. Rodalies de l'estació de mercaderies: s'informa que ADIF ha construït un centre d'autotransformació sense demanar permís i que dóna poca informació respecte al tema.
  2. Tram Fontajau: s'han iniciat moviments de terres per a la reposició de la zona afectada per les obres. S'han fet reunions amb col·lectius i entitats de la zona per a recollir propostes que s'intentaran integrar.
  3. Estació-Plataforma: al juliol passaran trens (TAV) en proves. S'està treballant per treure les tanques de la zona. S'informa que a la coberta (sostre de l'estació soterrada) no hi podrà anar arbrat i que caldrà estudiar quins equipaments municipals es poden ubicar a la zona, atès el caràcter logístic i estratègic de l'espai (uneix diversos barris i juga un rol de centralitat molt potent) 
  4. Zona Francesc Rogés-Bernat Boades: es calcula que abans de dos mesos finalitzaran les obres de reposició.
  5. Parc Central i Plaça Europa: s'informa que a l'abril s'ha fet un taller participatiu al Centre Cívic de Sant Narcís i paral·lelament per internet, en què veïns i entitats han pogut fer propostes respecte al projecte d'urbanització del Parc Central i la plaça Europa. Es calcula que al juny els serveis tècnics municipals tindran una proposta dibuixada en què es recullin aquestes aportacions. 
Altres informacions importants:
  1. Estat de les obres: es calcula que primers de juny ja hi haurà licitació de les obres de l'estació provisional, i a partir d'aquí es calculen dos escenaris: un de positiu, que preveu que al primer trimestre de 2013 el TAV ja sigui funcional comercialment, i l'altre de negatiu que preveu que fins l'estiu de 2013 no pugui entrar en funcionament la infraestructura. 
  2. Projecte del tren convencional: a partir de les informacions aparegudes a la premsa amb relació a l'antic secretari d'Estat d'infraestructures pel govern del PSOE, Víctor Morlan, en què afirmava que el projecte està fet des de 2008 i que tant sols caldria adaptar-ne els preus i posar-lo immediatament a licitació, l'Alcalde ha explica que ha demanat una còpia del projecte del tren convencional.
  3. Audiència Pública: l'equip de govern fa referència a l'AP que estava prevista per aquesta segona quinzena de maig. Diu que el resultat de l'estudi del projecte del tercer rail no estarà enllestit fins el 8 de juny, i proposa fer l'Audiència Pública durant la primera quinzena. Argumenta que d'aquesta manera es podrà donar més informació i més detallada. L'alternativa que proposa és que es faci igualment l'AP al mes de maig sense tenir informació i que al setembre, en el marc del Fòrum Ciutadà, es doni la resta d'informació. Per majoria es decideix que l'AP es farà la primera quinzena de juny amb tota la informació relativa a l'estudi (conclusions definitives) del tercer rail i també el resultat del procés participatiu del Parc Central/Plaça Europa. 
  4. Visita a les obres: des de fa mesos vaig demanar una visita a la zona d'obres oberta a grups municipals, entitats i veïns. He tornat a preguntar com està aquest tema i em diuen que ADIF no es mostra favorable a fer aquesta visita i l'està dilatant en el temps. L'Alcalde argumenta que espera que la visita es pugui realitzar ben aviat.