dijous, 6 de març de 2014

Resum de les Comissions. Preparant el Ple

El proper dilluns 10 se celebrarà el ple municipal corresponent al mes de març. En aquest enllaç podeu consultar l'ordre del dia de la sessió, i a continuació us deixo un breu resum del contingut de les comissions informatives i la Junta de Portaveus.

Alcaldia

L'alcalde informa d'alguns temes breument. S'acorda donar suport a un recurs contra la reforma de l'administració local que prepara el PP. Es presentarà a nivell de l'estat. També es prepara un homenatge a Carles Rahola. S'acorda que hi haurà canvis en la representació a fundacions i organismes autònoms a causa dels canvis que hi ha hagut en els grups municipals.

Surt el tema de la contractació d'una plaça d'inspector de la Policia Local. L'equip de govern s'havia compromès a obrir una investigació amb professionals independents i a enviar el cas a Fiscalia (va haver-hi filtracions a premsa i pressions). Fins a la celebració de la comissió no s'havia fet res del que s'havia acordat a la Junta de Portaveus i l'equip de govern ha decidit continuar amb el procés de selecció.

Es parlarà del tema a la Junta de Portaveus i es valora la possibilitat de presentar una moció sobre el tema.

Hisenda i Gestió Municipal

No hi ha temes rellevants. Es parla que aviat sortirà el decret de liquidació i que s'està enllestint l'inventari general de l'ajuntament.

Promoció i Ocupació

Al Ple i aniran els següents temes:

- Aprovació de la memòria justificativa per deixar sense efecte l’ARE Residencial Avellaneda- Aragó i l’ARE Mas Marroc. Les ARE han quedat sense efecte a nivell català i ara els ajuntaments han de fer les modificacions legals sobre el tema. 

- Modificació puntual PGOU núm. 58 alineació immoble número 148-150 del carrer Santa Eugènia. La casa que hi ha al cantó de Can Ninetes vol fer un cobert. Renuncia a desenvolupar edificabilitat vertical i a canvi cedeix a l'ajuntament la possibilitat d'eixamplar la vorera, que en aquest sector és molt estreta. 

- Modificació puntual PGOU núm. 54 regulació dels elements admesos sobre l’alçada reguladora màxima. Anirà a Ple l'aprovació provisional de les obres d'ampliació en vertical de la Nestlé.
- Modificació puntutal PGOU núm. 55 ajust de l’àmbit, les zones i els sistemes del PEU de la Creueta.

Ciutadania
Cap dels temes va a Ple. El regidor de Sostenibilitat  explica que s'estan plantant 412 arbres nous a la ciutat. S'han desplegat tots els contenidors i han instal·lat aigua potable a la Font del Ferro. S'estan fent mesures de radicació electromagnètica ( mòbils, wifi, torres d'alta tensió, microones, transformadors elèctrics...) a aquells ciutadans i ciutadanes que ho demanin.

S'explica que en breu hi haurà els resultats dels estudis de la incineradora de Campdorà.
El regidor de Mobilitat explica que hi ha un projecte de camí segur al CEIP Mare de Déu del Mont. S'explica que el projecte de carril bici al Pont de la Barca està avançat i que malgrat les dificultats es presentarà aviat el projecte amb l'objectiu d'implementar-lo el més aviat possible.


Serveis a les persones

S'explica que els dies 1 i 2 d'abril es farà la 8ena edició de l'EXPOJOVE

Junta de Portaveus (JdP)

Ha tingut lloc la JdP amb un tema principal. Fa uns mesos es va suspendre el procés selectiu per cobrir una plaça d'inspector de la Policia Municipal atès que es van detectar una sèrie de factors que aconsellaven suspendre cautelarment el procés (filtracions a premsa, diferents llistes de candidats aptes...). En una JdP es va acordar que d'una banda s'enviaria el cas a fiscalia i de l'altre s'obriria un expedient informatiu amb la mediació d'un funcionari de carrera independent i extern.Consegüentment s'aturava el procés fins que les coses s'aclarissin.  La sorpresa ha estat que l'equip de govern ha decidit reobrir el procés selectiu sense informar a l'oposició i sense conèixer el resultat de l'expedient, que dit sigui de passada tot just ahir es va enviar a fiscalia i un treballador municipal de la casa ha començat a fer un expedient.

La JdP ha estat crispada i s'ha acordat una reunió urgent per demà divendres a fi i efecte d'aclarir les coses.

Personalment m'ensumo joc brut per tots cantons, no em refio el més mínim ni de l'equip de govern ni de l'oposició. Ens trobem entre el foc i les brases i no descartem demanar una Comissió d'investigació seriosa, rigorosa i independent veient el rumb que està prenent l'assumpte. Ens van dir que la investigació s'iniciava però un cop més han fet cert allò de "on vaig dir Dídac dic dic".