dilluns, 2 de març de 2015

On són les actes de la comissió de control d'AGISSA?

Som ja al mes de març, i a dia d'avui la CUP no ha rebut les actes de les diferents sessions que s'han realitzat en el marc de la comissió de seguiment i control de l'empresa mixta AGISSA (Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter). Recordem que la comissió va ser un acord del Ple a fi i efecte de controlar els moviments de l'empresa i que la transparència estigui a l'ordre del dia.

El 22 de desembre van començar les sessions, han passat dos mesos i 10 dies i a dia d'avui només disposem de l'acta que es va realitzar la primera sessió en la qual van comparèixer els auditors que van signar l'auditoria encarregada per l'ajuntament de Girona. La CUP farà pública aquesta acta properament però com a grup municipal integrant de la comissió reclamem el nostre dret a tenir les actes i a fer-les públiques.

El 14 de gener es va realitzar una segona sessió amb la presència del Conseller Delegat de l'empresa mixta AGISSA i es van plantejar qüestions que des del meu punt de vista la ciutadania de Girona té dret a conèixer amb pèls i senyals. I el passat 25 de febrer va haver-hi una nova sessió en la qual van comparèixer el mateix Conseller Delegat i els auditors. Va haver-hi diverses explicacions i confrontació de visions i propostes entre el Conseller Delegat i els auditors, que van respondre a un llarg estol de preguntes que alguns grups municipals vam fer. Exigim i reclamem aquesta acta i no entenem que a hores d'ara no se'ns hagi fet arribar.

En aquesta darrera sessió es va votar per seguir endavant amb noves compareixences, entre elles les dels tres accionistes de l'empresa mixta. La part privada està participada per Aqualia, La Caixa i AGBAR. També es va demanar la compareixença dels dos directors generals del Consorci Costa Brava, l'actual i l'antic. Finalment es va demanar també la compareixença de representants d'anteriors governs de la ciutat. Va demanar-se també alguna documentació com ara les actas dels consells d'administració i un informe realitzat per tècnics d'AGISSA sobre la venda d'aigua en alta.

Així doncs, la CUP es reunirà aquesta setmana amb advocats i experts en gestió d'aigua per a valorar la situació actual de l'empresa i de la comissió, així com explorar nous models de gestió basats en la municipalització. De seguida que disposem de les actes les publicarem a internet. I si no ens les lliuren ho denunciarem.