dissabte, 30 d’abril del 2011

Mobilitat a debat

Avui divendres, una entitat arrelada a Girona com és Mou-te en Bici ha organitzat un nou debat a Can Ninetes i els candidats ens hem pogut esplaiar amb propostes i reflexions. Fa molts anys que la CUP ha participat dels actes, debats i iniciatives diverses d'aquesta entitat i és d'agrair que l'esforç sigui recompensat amb la invitació a participar en un espai de diàleg i debat com l'esmentat.

La meva intervenció s'ha centrat en denunciar l'herència insostenible de l'actual model de mobilitat basat en el paradigma del vehicle privat (imposat per l'actual sistema capitalista basat en el consumisme), que dobla, triplica i quintuplica el parc automobilístic, que desdobla carreteres i augmenta els trams de vialitat destinada al trànsit motoritzat o que ens trinxa el territori, degrada el medi ambient i ens omple els carrers de ferralla agressiva.

Una pila de propostes per superar aquest model, basades en l'impuls contundent de la bicicleta entesa com a mitjà de transport que democratitza l'accessibilitat, que millora la salut, redueix emissions i pacifica carrers; tot plegat combinat amb un foment contundent del transport públic (bus, rodalies i tren-ram) . Evidentment tenint en compte el diàleg, la participació i la convocatòria urgent de la Taula de Mobilitat Urbana i la posterior redacció d'un Pla de Mobilitat Urbana que integri el conjunt de l'àrea metropolitana. Això i moltes mesures i propostes més porta la CUP al seu programa