dimecres, 6 de juny del 2012

Preparant el Ple del dilluns 11 de juny

El Ple del dillluns 11 de juny serà atepeït perquè hi ha molts temes damunt la taula. La CUP presentarà 3 mocions i una quinzena de preguntes. També hem presentat una proposta de declaració institucional, que es debatrà en la pròxima junta de portaveus. A continuació passo un resum de les comissions informatives que s'han fet fins ara i a les quals jo he assistit:

Comissió Informativa d'Alcaldia

S'informa que al Ple hi anirà la qüestió dels estatuts del Consorci de les Arts. S'ha arribat a un acord amb l'Ajuntament de Salt pel que fa al Canal (Espai d'Arts Escèniques i Visuals). L'acord dotarà l'ens d'estructura jurídica pròpia, la qual cosa facilitarà la tramitació d'ajuts, entre d'altres implicacions, no totes positives. El Canal s'ubica a Salt, a l'edifici de la Coma-Cros. L'Alcalde informa que s'obre una nova etapa que ha de servir per potenciar Temporada Alta i les produccions artístiques, i que això és bo tant per Salt com per Girona

Tren convencional. L'alcalde informa que el projecte del tren convencional ja és a l'Ajuntament i en mans dels serveis tècnics, que estan buidant la informació. Se'n farà una presentació als grups municipals i s'està tramitant una trobada amb el Director General d'ADIF, amb visita inclosa a la zona d'obres. L'alcalde comenta que les dues fases del projecte del convencional tindran una durada d'execució de 36 mesos. La primera fase va de Mas Xirgu a l'Estació i la segons de l'Estació a Pedret. L'Audiència Pública finalment se celebrarà el dimarts 19 de juny . Ens hi veurem.

Comissió Informativa de Promoció i Ocupació

En Carles Ribas, regidor d'Ubanisme, explica que s'ha arribat a un acord amb l'empresa Hipercor i que això suposarà no ocupar la plaça Salvador Dalí (Sant Narcís), que caldrà regenerar i incorporar al barri. Esmenta que un cop s'elimini el vial, la plaça s'elevarà i que caldrà estudiar la manera per que esdevingui un espai amb vida i integrat al barri. Hipercor augmentarà un pis d'alçada i condicionarà un nou aparcament. Aquesta operació requereix modificacions en el PGOU i quedarà invalidat el conveni signat per l'anterior govern.

El regidor informa d'unes actuacions que s'han de fer al barri de Mas Ramada/Vila-Roja, i que probablement s'acabaran aquest estiu. També esmenta que s'ha col·locat lluminària als vestidors de la Devesa, que el convent de Santa Caterina de Siena quedarà disponible per a la ciutat (les monges pleguen) i que hi ha un PMU en procés a la carretera Barcelona.

La Marta Madrenas, regidora de Promoció i Ocupació, explica que l'ajuntament s'ha adherit al Pacte per la convivència nocturna i comenta el que ja va aparèixer als mitjans de comunicació. Just després comenta els resultats de l'enquesta sobre Fires. Comenta que tant l'enquesta via web com l'enquesta a peu de carrer surt un resultat favorable a l'escurçament de la festa major.

Tindrem ocasió de debatre-ho, però tot plegat em fa força mala espina. Paral·lelament, l'equip de govern ja ha anunciat la tramitació i aplicació d'una nova ordenança de civisme, i no és complicat lligar caps. 

Comissió Informativa de Ciutadania

En Jordi Fàbrega, regidor de Sostenibilitat i Participació, explica vàries coses. L'escorxador del Gironès ha vist com s'hi han suspès cautelarment dues línies de sacrifici i que s'estan fent gestions per esclarir l'ens conegut com la Mancomunitat intermunicipal, que és qui teòricament n'és el titular. S'explica que l'excés de normatives ha castigat molt aquest sector, que hi ha un grup de ramaders interessats en potenciar la producció de qualitat i proximitat i que cal desencallar una sèrie de qüestions per a fer-ho possible.

El regidor explica que s'han fet uns treballs de manteniment i millorar al llac del Parc del Migdia i que s'està treballant per donar resposta a les peticions de propietaris de gossos per a trobar espais on anar a passejar-los.

En Joan Alcalà, regidor de Mobilitat i Via Pública, explica que s'ha fet un estudi sobre els reductors de velocitat (esquena d'ase), que alguns no compleixen normatives i que se'n faran modificacions, molts seran retirats. Explica que es vol apostar per reduir la velocitat de vehicles amb campanyes i més radars. A l'agost es modificarà la linia 5 (tal i com reclamaven els veïns de Domeny) i el 3 de juliol es convocarà a Sant Narcís una nova edició de la Taula de Mobilitat. També explica que els serveis tècnics estan treballant en el nou carril bici del Pont de la Barca.

Pel que fa a la resta de comissions informatives, miraré que els meus companys de grup municipal me'n facin arribar un resum per tal de poder-vos-en fer cinc cèntims!