divendres, 6 de desembre del 2013

Ple del dilluns 9 de desembre i resum de les Comissions i Junta de Portaveus

Aquesta setmana hi ha hagut Comissions Informatives per informar sobre el Ple del proper dilluns 9 de desembre. A continuació us en faig un breu resum:

Junta de Portaveus

>> Hi vam defensar una Declaració Institucional en suport als mitjans en lluita i en contra del tancament de RTVV al País Valencià. No ha tingut prou suport i en presentarem una moció per la via d'urgència.
 
>> A part hi ha 2 mocions ciutadanes. Una sobre les clàusules sòl i que es canalitza a través de la Junta de Portaveus, i una altra que presenten els treballadors de l'Ajuntament per tal de reclamar la part proporcional de la paga extra del 2012 que el PP va decidir furtar als treballadors públics.

>> També es va debatre sobre una moció que presenta el PSC denunciant la manca d'inversió que fa l'estat i la Generalitat a Girona

Comissió d'Hisenda

>> Hi ha una modificació del projecte europeu amb el qual es paga un 80% dels nous contenidors. Hi haurà un canvi amb els contenidors i això ha d'anar a Ple i aprovar-se per majoria. Com sempre es parla del continent i no del contingut. Nosaltres defensarem una canvi de model i iniciar un debat de fons sobre el tema dels residus i la gestió dels recursos.

>> Es prorroga el contracte del servei elèctric d'enllumentat públic a l'empresa SECE. Nosaltres defensarem que cal apostar fort per l'eficiència i perquè aquest tipus de serveis el facin empreses gironines amb sensibilitat ambiental i que això s'ha de reflectir en el nou plec que s'ha de preparar, on hi hauria d'haver un potent clausulat ambiental.

>> Prorrogació del conveni amb l'Agrupament Escolta i Guia Pare Claret per fer les seves activitats en els locals provisionals del costat del centre cívic, fins que s'acabin les obres a l'edifici de l'Aurora.
 
>> Modificació de les bases de la convocatòria de sergent de la Policia Municipal. Es canvia el tribunal i es canvia l'empresa de psicotècnics.

Comissió de Promoció i Ocupació

>> Es proposa desafectar els terrenys de la sortida oest de l'AP7, perquè pels canvis de Foment, realment no es van afectar. Es regularitzarà el Pla general.

>> Es proposa l'aprovació provisional del Parador del Güell perquè el Departament de Comerç dóna la conformitat. Ens continuarem oposant a fer noves superfícies comercials de 1200m2.

>>Negociacions amb propietaris de parades de l'antic Mercat de Santa Eugènia després de la darrera sentència.

Comissió de Ciutadania

>> Per seguretat jurídica es cataloguen les faltes dels articles 4, 14 i 15 de les Normes de Civilitat per tal que no  sempre es tradueixi en una multa econòmica que sempre cobra la Generalitat, sinó que es quedi les competències l'Ajuntament i a part de cobrar uns diners ho pugui traduir en serveis a la comunitat. Com sempre nosaltres apostem per l'educació i la cultura enteses com a motor de transformació per a la resolució de confiictes. Cal reforçar la mediació i l'actuació integral en determinades zones de la ciutat per tal de resoldre algunes problemàtiques. La via repressiva no forma part de les nostres prioritats.

>> Sobre els nous contenidors, se n'ha canviat 824 i encara en manquen més de 1000 per tal d'arribar als 2500 que s'han de canviar. Diuen que calen 6 mesos per completar amb èxit el canvi i que volen informar a la ciutadania amb una bustiada i agents cívics. Sembla que l'empresa està subministrant primer els contenidors més petits. Fan classes als agents cívics perquè informin la ciutadania. La CUP farà una defensa aferrissada d'un nou model més avançat i sostenible de la gestió dels recursos i residus, en la línia del que defensa el CEPA i fins i tot l'ARC. S'està fent el canvi de contenidors molt malament, no han informat bé i estan improvisant.

>> Hi haurà 2 hectàreesp d'horts a les Hortes de Santa Eugènia, i això correspon, en total, a 205 horts nous. Demanem una visita in situ i es canviaran les taules de la zona de pícnic de la Devesa i algunes de velles es col·locaran a les hortes.

>> La CUP ha sol·licitat una visita a les Hortes de Santa Eugènia, més informació sobre el Pla Especial (no està desplegant) i una visita a la zona de les Pedreres.

Comissió de Serveis a les Persones
>> Beques de menjador municipals per complementar les del Departament d'Ensenyament: n'han donat gairebé 70, al sector Est i Pont Major. La meitat representen gratuïtats, la resta són ajuts parcials.

>> Hi ha talls de llum i alguns incendis a la zona de Font de la Pólvora. Hi ha sobrecàrrega de la línia elèctrica a causa de les plantacions de marihuana dins de les cases. La majoria dels pisos no tenen comptador i no paguen aigua ni llum. L'empresa elèctrica vol tallar el subministrament a qui punxa directament a la xarxa. L'Ajuntament vol planificar una solució. Al sector Est hi ha un evident problema i això és fruit de les decisions urbanístiques que es van prendre fa dècades. Fomentar el clientelisme i una política urbanística segregadora té conseqüències. No és nomeś un problema de l'Ajuntament sinó de la ciutat i el conjunt de la societat.