divendres, 11 de juliol del 2014

27,3 milions d'euros per una nova incineradora


El mandat actual va començar al juliol de 2011. Al cap de pocs mesos, la incineradora de residus urbans de Campdorà requeria fer unes inversions en manteniment pel seu correcte funcionament. I a partir de llavors es va plantejar que calia fer un estudi per veure que es feia amb aquesta infraestructura.. Es va decidir encarregar un estudi a l'empresa PAYMA COTAS SA per analitzar la situació de la incineradora i projectar diversos escenaris d'actuació. El passat 11 de març  l'empresa va fer la presentació de l'estudi, que va comptar amb l'aval i participació de TRARGISA i tècnics de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) 

Es van projectar un total de 5 escenaris i finalment s'ha optat pel 5è, que preveu un canvi de calderes i un turbogenerador nou que farà augmentar la capacitat de valorització energètica (cremar els residus i aprofitar el procés per generar electricitat) de la incineradora fins al 85%. Actualment només ho fa fins al 60% i això no compleix les condicions que imposa la UE. Si no es fes la millora ben aviat la UE no reconeixeria la incineradora com a planta de valorització i seria penalitzada amb increments del cànon equiparat als cànons que han de pagar els abocadors (un impost ecològic que grava els abocadors perquè són molt agressius ambientalment). La inversió arriba fins als 27,4 M€. Cal tenir en compte que el govern anterior amb ICV-EUiA al capdavant de les polítiques ambientals optava per la creació d'un ecoparc valorat en 170M€, que incloïa plantes de triatge i una nova incineradora amb més capacitat. 

Sigui com sigui, tant el model anterior com l'actual són continuistes i sense voluntat d'avançar cap al residu zero. Els impulsors de l'Estratègia Catalana Residu Zero treballen amb alternatives orientades a prevenir la proliferació de residus des d'un nou paradigma de gestió i sobretot de consum. Per això ha significat una galleda d'aigua freda que Girona aposti una vegada més per la incineració i no es plantegi aplicar d'altres sistemes més eficients, sostenibles i segurs. I que tot plegat es faci a correcuita i sense debat públic. És previsible que la Fundació per a la prevenció de residus demani a l'Ajuntament de Girona que surti de la xarxa de municipis pel residu mínim, atès que no compleix els seus compromisos. 

Per part de la CUP anunciem el nostre vot negatiu i ens refermem en la campanya que hem engegat #GironaResiduZero. Alhora reclamarem a l'ajuntament que organitzi un Audiència Pública sobre residus municipals i que s'implanti la prova pilot de recollida porta a porta que va acordar el Ple municipal. La incineració i abocament controlat de residus son males opcions, amb greus conseqüències per a la salut pública i el medi ambient. Per això la Fundació per a la prevenció de residus valora tan negativament que es continuï apostant per la incineració.

Girona ha de fer un canvi i ha de treballar per reduir l'actual 65% de la fracció rebuig que genera. Només fem un 35% de recollida selectiva bruta (el que llencem als contenidors groc, blau i orgànic) i a sobre ho fem malament perquè barregem les fraccions i el que es recull és molt impur. Però resulta que ni l'anterior govern ni l'actual han volgut implantar sistemes més eficients. L'actual regidor de medi ambient no té cap mena de sensibilitat ambiental i al pas que anem acabarem tornant al 70% de rebuig i al 30% de RSB.