diumenge, 13 de juliol del 2014

Compte General del 2013 a Girona

Demà dilluns al ple municipal de Girona (ordre del dia), es votarà l'aprovació final del Compte General del 2013, que significa el tancament definitiu del pressupost i el conjunt de comptes municipals de l'exercici anterior, i que serveix per analitzar el grau de compliment de les previsions (ingressos i despeses) fetes en l'aprovació del pressupost. Al mes de març l'equip de govern va donar compte al ple de la liquidació del pressupost; posteriorment es va crear la comissió de comptes i es va obrir un període d'exposició pública obert a ciutadans, entitats i grups municipals per presentar possibles reclamacions, i ara torna definitivament al ple municipal.

Com tot allò relacionat amb la hisenda municipal, es tracta d'una qüestió tècnicament feixuga i complicada de fiscalitzar. Des de sempre, les institucions han convertit la manca de transparència i la complexitat tècnica en la garantia perquè aquests processos siguin tancats i allunyats del control democràtic de la ciutadania. Períodes d'exposició pública que pràcticament no es publiciten, dificultats per accedir de manera efectiva a la documentació, una nul·la tasca de síntesi i pedagogia per transmetre la informació, etc., tot plegat fa gairebé impossible que un ciutadà o ciutadana qualsevol pugui participar i fer el seguiment de la gestió econòmica dels ajuntaments. I el de Girona, malauradament, no n'és una excepció.

Així doncs, la liquidació del pressupost i l'aprovació del Compte General tracta d'una qüestió bàsica de la gestió econòmica municipal, però que sol passar desapercebuda pel nul interès de l'Ajuntament per convertir aquest procés en un autèntic exercici de transparència i control democràtic. De fet, des de la mateixa CUP hem tingut dificultats per fer-ne un seguiment acurat i poder traslladar tota la informació correctament a la ciutadania. En aquest sentit, és un repte per al futur ser capaços de difondre aquest procés correctament per fer-lo arribar a la ciutadania i donar-li la importància política que es mereix. El tancament del pressupost és tan important com l'elaboració, i per tant els mecanismes de transparència i participació cal que s'apliquin des del principi fins al final del procés.

Tot i no haver-ne pogut fer una anàlisi en profunditat, sí que hem aconseguit detectar algunes partides bàsiques que no s'han executat com estava previst al pressupost. Això ens demostra que si algunes polítiques municipals no són prou efectives moltes vegades no és per la manca de recursos i instruments, sinó per la poca voluntat política de l'equip de govern. Per exemple hem vist que hi ha partides importants amb un grau d'execució baixíssim (entre parèntesi, el percentatge de la partida que s'ha gastat), com ara Pla de Dinamització Comercial (30%), Projecte "Aixecar persianes" (11,4%), Promoció de la sostenibilitat (57,9%), Centre de dia - Infància en risc (35,1%), Projectes d'Educació (21,9%), Cooperativisme (6%) o Programa Igualtat de Gènere (1,1%), per posar alguns exemples. En d'altres casos, encara més escandalosos, directament no s'han començat ni a executar, com és el cas de les partides de la Taula de Coordinació Local pel Dret a l'Habitatge, el projecte Carmanyola o Actuacions Cases d'Oficis.

Per tot això, el nostre vot en l'aprovació definitiva del Compte General del 2013 no podrà ser favorable. Sabem que des d'un punt de vista tècnic no hi ha irregularitats que haguem pogut detectar, i que la votació d'avui és bàsicament un tràmit, però la CUP no pot donar l'aval polític a la manera com es van gastar els recursos municipals durant el 2013, de la mateixa manera que tampoc vam avalar-los en el moment de la serva aprovació. Amb el nostre vot també reivindicarem la necessitat que aquest procés de supervisió sigui realment democràtic i participatiu, i que de cares a l'any que ve culmini, almenys, amb una audiència pública en què s'exposin els números de manera clara i entenedora per al conjunt de gironins gironines.