dijous, 13 d’agost de 2009

Amiant al carrer Barcelona, poca broma

Que l'amiant és una substància extremadament perillosa, i que els efectes nocius per a la salut que se'n deriven del seu contacte amb la pell humana o inhalació, està totalment fora de dubte i reconegut per la OMS i d'altrs organismes i institucions internacionals. El seu ús està prohibit i un àmpli corpus normatiu en bloquegen la seva aplicació.Divendres 7 d'Agost el diari El Punt ens informava que en un tram de la carretera de Barcelona, que està en obres, uns operaris n'han detectat importants quantitats; sembla ser que en les obres d'asfaltatge que es van realitzar ara fa una pila d'anys es va emprar aquest material, que abans no estava prohibit.Evidentment cal extremar les precaucions, aplicar un protocol d'actuació i informar degudament la població, que té dret a està informada i a