dilluns, 14 de febrer de 2011

L'Eixample que ens preocupa

A diferència d'altres indrets de la ciutat de Girona, l'Eixample molt sovint és considerat com un simple espai de pas, un conjunt de carrers que et permeten arribar al centre. El problema, però, no és la concepció que se'n té, sinó com l'actual govern local s'ha mostrat durant massa temps inoperant per proposar polítiques que permetin fer de l'Eixample un barri proper, actiu i adaptat a les necessitats d'aquells que hi viuen i hi treballen.

Són massa els anys que els veïns de l'Eixample han hagut de suportar una circulació densa, limitades connexions amb el transport públic o una manca de carrils bici que facilitin el moviment ciutadà. En aquest sentit, les deficiències es fan paleses, també, en projectes que haurien d'ajudar a transformar el barri, com la “reforma del carrer Migdia”. Tot i no haver estat impulsada definitivament, els veïns encara no han estat consultats en cap mena de fòrum ciutadà que ajudi a definir com ha de ser un dels principals carrers del barri. És l'eterna desconfiança de l'actual equip de govern (PSC-ERC-ICV) per impulsar processos participatius on la ciutadania, i no únicament els despatxos de la plaça del Vi, guiïn la política municipal. A la CUP creiem que és hora de posar fil a l'agulla i aprofitar reformes com aquesta per impulsar polítiques reals de participació ciutadana.

D'aquesta manera, aflorarien altres problemàtiques: la mancança de serveis i equipaments (la històrica biblioteca de la Caixa va desaparèixer fa anys, sense que ningú no s'hagi preocupat de cercar espais on els joves es formin o on els veïns s'associïn i basteixin complicitats necessàries en qualsevol barri) o el desemparament dels comerciants davant la política municipal de potenciar els grans espais comercials a l'extraradi de la ciutat. En definitiva, cal començar un procés per posar les bases d'un Eixample que sigui més barri i no només un espai de circulació motoritzada.

Article publicat al diari El Punt el passat 11 de febrer del 2011