divendres, 11 de març de 2011

16 de març, primera reunió del Fòrum Ciutadà sobre el TAV

Aquest matí a la bústia de correu de la CUP hem rebut una invitació per assistir a la primera sessió del Fòrum Ciutadà de Girona, que es farà el dimecres 16 de març a les 8 del vespre al Centre Cultural La Mercè. L'ordre del dia que se'ns ha fet arribar és el següent:

1. Constitució del Fòrum Ciutadà
2. Presentació i aprovació del reglament d’organització i funcionament
3. Informació sobre el seguiment de les obres del tren d’alta velocitat a Girona
4. Torn obert de paraules

Per poder assistir a la reunió es demana que s'enviï un correu a l'adreça forumciutada@ajgirona.cat abans del 15 de març i indicant la persona que representa l'entitat.

En primer lloc cal dir que valoro positivament que s'hagi convocat aquest Fòrum: ha de ser l'espai en què la ciutadania gironina pugui fer un seguiment d'aquestes obres i pugui expressar dubtes, reflexions, preguntes i el que calgui. Ara bé, espero que el reglament es pugui confeccionar (o, ara que ja l'han confeccionat, almenys debatre i fer-hi aportacions) amb la col·laboració de les entitats i la ciutadania, i que les decisions que es prenguin en aquest espai participatiu puguin ser de caràcter vinculant. Des del meu punt de vista el Fòrum ha de servir per fer un seguiment de les obres, sí, però també ha de servir com a òrgan d'expressió popular per plantar cara a ADIF. Per això caldrà que l'Ajuntament respecti escrupolosament el que s'hi decideixi, i que llavors sigui inflexible en la defensa dels interessos i drets dels veïns i veïnes de Girona.